کد خبر : 3231
- بازدید

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 21 فروردین ۹۹ ؛

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 21 فروردین ۹۹ اعلام شد


جهت مشاوره در زمینه برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 21 فروردین ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 21 فروردین ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش روز پنجشنبه ٢۱ فروردین ۹۹ اعلام شده است.

برنامه‌ های چهارشنبه و پنجشنبه ٢۱ فروردین ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 7 و شبکه 4 پخش می شود. برنامه درسی هر روز در سایت خبری نو اعلام می شود.

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 21 فروردین ۹۹

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ٢۱ فروردین ۹۹ ساعات پخش برنامه شبکه آموزش فردا را مشخص می کند.

توجه:

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ٢۱ فروردین ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما

اعلام شده است که در سایت خبری نو مشاهده میکنید.

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما و شبکه 4 سیما برای روز پنجشنبه 21 فروردین ماه اعلام شد که در جدول زیر اطلاع رسانی می شود:

جدول برنامه درسی شبکه آموزش 21 فروردین

جدول برنامه مدرسی شبکه آموزش ٢۱ فروردین ۹۹ برای پخش زنده در شبکه آموزش فردا برای برنامه ریزی درسی دانش آموزان اطلاع رسانی می شود.

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما برای روز پنجشنبه 21 فروردین ماه به شرح زیر است:

پایه چهارشنبه پنجشنبه
متوسطه اول:
 • ساعت٨ تا ٨:٣٠ درس ریاضی پایه ٩
 • ساعت٨:٣٠ تا ٩ درس ادبیات فارسی پایه ۸
 • ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس زبان انگلیسی پایه ٧

 

 • ساعت ٨ تا ۸:۳۰ درس زبان انگلیسی پایه ٩
 • ساعت ۸:۳۰ تا ٩ درس ادبیات فارسی و نگارش پایه ۸
 • ساعت٩ تا ۹:۳۰ درس مطالعات اجتماعی پایه
 متوسطه دوم:
 • ساعت١۴:٣٠درس فیزیک پایه۱۰
 • ساعت١۵ درس فیزیک پایه ۱۱
 • ساعت۱۵:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه۱۰
 • ساعت۱۶ فیزیک پایه١٢
 • ساعت۱۶:٣٠ ریاضی پایه١٢ رشته تجربی
 • ساعت ١٧ درس هندسه پایه۱۲
 • ساعت ٢٢ درس حسابان پایه١٢ رشته ریاضی
 • ساعت ٢٢:٣٠ درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه١٢
 • ساعت ١۴:٣٠ درس آمار و احتمال پایه یازدهم رشته ریاضی
 • ساعت ١۵ درس حسابان ۱ پایه یازدهم رشته ریاضی
 • ساعت ۱۵:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه یازدهم
 • ساعت ۱۶ حسابان ۲ پایه دوازدهم رشته ریاضی
 • ساعت ۱۶:٣٠ عربی و زبان قرآن ۳ پایه دوازدهم
 • ساعت ١٧ درس هندسه پایه ۱۲
 • ساعت ٢٢ درس حسابان پایه١٢ رشته ریاضی
 • ساعت ۲۲:۳۰ درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه١٢
دوره ابتدایی:
 • از ساعت١٠:٣٠ الی ۱۱ بازی و  ریاضی پایه اول
 • از ساعت ۱۱ الی ١١:٣٠ بازی و  ریاضی پایه دوم
 • از ساعت ١١:٣٠ الی ١٢ فارسی  و نگارش پایه سوم
 • از ساعت١٢الی ١٢:٣٠ بازی و ریاضی پایه چهارم
 • از ساعت ١٢:٣٠ الی ١٣درس علوم تجربی وتفکر پایه پنجم
 • از ساعت ١٣:١۵ الی  ۱۳:۴۵بازی وریاضی پایه ششم
 • ازساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول
 • از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم
 • از ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم
 • ازساعت١٢تا ۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم
 • از ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣ باری و ریاضی پایه پنجم
 • از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم

جدول پخش شبکه چهار سیما در روز پنجشنبه ٢۱ فروردین ماه ۹۹

دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه ای وکاردانش:

چهارشنبه پنجشنبه
رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

 • از ساعت ۸ تا ۸:۳۰ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی
 • از ساعت ۸:۳۰ تا ۹ درس ریاضی و آمار ١ پایه ١٠ ادبیات و علوم انسانی و‌ علوم و معارف اسلامی
 • از ساعت ۹ تا ٩:٣٠ درس علوم و فنون ادبی ٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف قرآنی
 • از ساعت۹:۳۰ تا ١٠ درس روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • از ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس عربی زبان قرآن پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
 • از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس اخلاق اسلامی ٣ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی
 • از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس استاندارد نرم افزار اداری – پایه ١٠ رشته کامپیوتر شاخه کاردانش
 • از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس تعمیرات سیستم سوخت رسانی جرقه انژکتوری رشته مکانیک خودرو پایه ۱۲ شاخه فنی‌وحرفه‌ای
 • ساعت ۸ تا ۸:۳۰ درس تاریخ ۱ پایه دهم ادبیات و علوم انسانی
 • ساعت ۸:۳۰ تا ۹ درس اصول و عقاید ۲ پایه دهم علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۹ تا ۹:۳۰ درس جامعه شناسی ۲ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی
 • ساعت ۹:۳۰ تا١٠حل تمرین ریاضی و آمار ۲ پایه یازدهم ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی
 • ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس جغرافیا ۳ پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی
 • ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس مبانی طراحی معماری پایه دوازدهم فنی و حرفه ای
 • ساعت ۱۱:۳۰ تا ١٢ درس طراحی و دوخت لباس پایه دوازدهم فنی و حرفه‌ای

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ٢۱ فروردین ۹۹ از شبکه آموزش سیما برای روز پنجشنبه 21 فروردین ماه اعلام شده است که در همین صفحه مشاهده میکنید. برای اطلاع از اخبار مربوط به ساعت پخش شبکه آموزش می توانید از طریق تلفن ثابت و از سراسر کشور بدون شماره گیری کد با شماره 9099071613 تماس بگیرید.

اگر از مشاهده برنامه های درسی جامانده اید می توانید برای دریافت فیلم های آموزشی شبکه آموزش ، شبکه چهار و شبکه دو تماس بگیرید.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از تلفن ثابت تهران و بدون شماره گیری کد با شماره 9092301612


برای مشاهده اخبار تعطیلی مدارس کلیک کنید.

اپلیکیشن آموزیتو – فیلم دروس مدرسه

دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم می توانند برای مشاهده فیلم های آموزشی مدرسه از اپلیکیشن آموزیتو استفاده نمایند. با نصب رایگان این اپلیکیشن، به سادگی کامل ترین مجموعه فیلم های آموزشی تمام مقاطع تحصیلی را در اختیار خواهید داشت. تمام فیلم های آموزشی دروس مدرسه ، نمونه سوالات، تست و … در اختیار دانش آموزان ابتدایی ، متوسطه اول و دوم قرار داده شده است. برای نصب روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود رایگان اپلیکیشن آموزیتو

جهت اطلاع از برنامه درسی شبکه آموزش اخبار تعطیلی مدارس آزمونها و کلیه اخبار دانش آموزی در کانال تلگرام اخبار مدارس عضو شوید:

https://t.me/madrese_news

منابع :

کانال تلگرام مدارس


جهت مشاوره در زمینه برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 21 فروردین ۹۹ اعلام شد
خرید بسته
پیام رسان های خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 3810
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی: 59 + = 69

نصب اپ دانش آموزی