کد خبر : 22062
- بازدید

برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 19 مهر ۹۹ اعلام شد


جهت مشاوره در زمینه برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 19 مهر ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 19 مهر ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش، شبکه 4 و قرآن، روز شنبه 19 مهر ۹۹ اعلام شده است.

برنامه‌ های جمعه و شنبه 19 مهر ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر روز در سایت خبری نو اعلام می شود.

برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 19 مهر ۹۹ اعلام شد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی 19 مهر ۹۹ ساعات پخش برنامه شبکه آموزش فردا را مشخص می کند.

جدول پخش شبکه آموزش فردا / مدرسه تلویزیونی ایران/ برنامه درسی شبکه آموزش/ آرشیو شبکه آموزش/ برنامه شبکه آموزش/برنامه آموزشی شبکه آموزش/مدرسه تلویزیونی ایران/برنامه تلویزیونی مدرسه ایران/مدرسه تلویزیونی ایران شبکه چهار

توجه

جدول پخش مدرسه تلویزیونی 19 مهر ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش 7 سیما، شبکه 4 و شبکه قرآن

را در سایت خبری نو مشاهده کنید.

/

/

/

/


ساعت پخش برنامه درسی تلویزیونی مدارس تمام پایه ها

جدول برنامه درسی شبکه آموزش 19 مهر

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما و شبکه 7 سیما برای روز شنبه 19 مهر ماه اعلام شد که در جدول زیر اطلاع رسانی می شود.

دانلود نسخه جدید اپلیکیشن شاد 

احراز هویت در برنامه شاد با نسخه تحت وب

📆 شنبه 19 مهر 99

📺 شبکه آموزش


📚 فنی و حرفه ای و کاردانش

⏰ ساعت٨ تا ٨:٣٠ نقاشی رنگ روغن پایه ۱۲- رشته چهره سازی-شاخه کار دانش
⏰ ساعت٨:٣٠ تا٩ نقشه کشی فنی رایانه – پایه ۱۰ مشترک همه رشته ها
⏰ ساعت ۹تا۹:۳۰طراحی مد و لباس سفارشی – پایه ۱۲ – شاخه فنی و حرفه ای
⏰ ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵حقوق و دستمزد – پایه ۱۱ -رشته حسابداری شاخه فنی وحرفه ای
⏰ ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ پرورش مهارت شناختی – رشته تربیت کودک – پایه۱۲ – شاخه فنی و حرفه ای


📚 ابتدایی

⏰ ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠فارسی و نگارش پایه اول

⏰ ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰بازی و ریاضی پایه دوم

⏰ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

⏰ ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

⏰ ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ فارسی و نگارش پایه پنجم

⏰ ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰علوم تجربی و تفکر پایه ششم


📚 متوسطه اول

⏰ ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰زبان انگلیسی- مقدماتی۴ تدریس حروف پایه هفتم

⏰ ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی-تمرین شنیداری درس اول پایه هشتم

⏰ ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی- تدریس مکالمه درس اول پایه نهم

📚 دوره آموزش مجازی متوسطه

⏰ ساعت ١۶ آموزش مجازی -جایگاه بازی در آموزش


📚 متوسطه دوم

⏰ ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی

⏰ ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۲ – پایه ۱۱- علوم تجربی

⏰ ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ فیزیک ۱ – پایه ۱۰-رشته علوم تجربی

⏰ ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی ۳/درس ترکیب توابع – پایه۱۲-رشته علوم تجربی

⏰ ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ فیزیک ۲ /فصل اول (الکتریسته ساکن ) – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

📺 شبکه چهار سیما

📚 متوسطه دوم

⏰ ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .
⏰ ساعت۸ درس ریاضی آمار۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
⏰ ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قران۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی .
⏰ ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی .
⏰ ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی.
⏰ ساعت۱۱:۱۵درس عربی زبان قران۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
⏰ ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها .
⏰ ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
⏰ ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

📺 شبکه قرآن

📚 متوسطه دوم

⏰ ساعت۱۵درس علوم ومعارف قرانی۱ پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.
⏰ ساعت۱۵:۳۰درس دین وزندگی ۳پایه۱۲رشته تجربی وریاضی.
⏰ ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرانی۳پایه ۱۲رشته علوم ومعارف .
⏰ ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قران پایه۷متوسطه دوره اول.

📚 متوسطه اول

⏰ ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن نهم متوسطه دوره اول

جدول برنامه درسی شبکه آموزش7_ شنبه 19 مهر
 • ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

متوسطه اول 

 • ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵زبان انگلیسی مقدماتی۴  تدریس حروف پایه هفتم
 • ساعت ١۵:تا١۵:٣٠زبان انگلیسی تمرین شنیداری درس اول پایه هشتم
 • ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی تدریس مکالمه درس اول  پایه نهم

 

متوسطه دوم:

 •  ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی۳ پایه ۱۲ علوم تجربی
 •  ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠  زیست شناسی۲ پایه ۱۱ علوم تجربی
 •  ساعت ١٧:٣٠ تا١٨  فیزیک ۱ پایه ۱۰رشته علوم تجربی
 •  ساعت ٢٠تا٢:٢۵  ریاضی ۳/درس ترکیب توابع  پایه۱۲رشته علوم تجربی
 •  ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠  فیزیک ۲  فصل اول(الکتریسته ساکن) پایه ۱۱رشته علوم تجربی

دوره آموزش مجازی متوسطه

 • ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش مجازی جایگاه بازی در آموزش

دوره ابتدایی

 • ساعت۱۰:۳۰تا 11فارسی و نگارش پایه اول
 • ساعت ١١ تا۱۱:۳۰بازی و ریاضی پایه دوم
 • ساعت۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰علوم تجربی و تفکر پایه سوم
 •  ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰بازی و ریاضی پایه چهارم
 • ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰فارسی و نگارش پایه پنجم
 • ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰علوم تجربی و تفکر پایه ششم

 

فنی و حرفه ای و کاردانش:

 • ساعت٨  تا ٨:٣٠ نقاشی رنگ روغن پایه ۱۲رشته چهره سازی شاخه کار دانش
 • ساعت٨:٣٠ تا٩نقشه کشی فنی رایانه پایه ۱۰مشترک همه رشته ها
 • ساعت ۹تا۹:۳۰طراحی مد و لباس سفارشی پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه ای
 • ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵حقوق و دستمزد پایه ۱۱ رشته حسابداری شاخه فنی وحرفه ای
 • ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰پرورش مهارت شناختی رشته تربیت کودک پایه۱۲ شاخه فنی و حرفه ای

 

به زودی هیمنجا

جدول پخش شبکه 4 چهار سیما_ شنبه 19 مهر ماه ۹۹

متوسطه دوم مشترک بین رشته ها

 • ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قرآن ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .
 • ساعت۸درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
 • ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قرآن۲پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی .
 • ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قرآن۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی .
 • ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی.
 • ساعت۱۱:۱۵درس عربی زبان قرآن۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
 • ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها .
 • ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
 • ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
 • ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

/

جدول برنامه درسی شبکه قرآن شنبه 19 مهر ۹۹

جدول برنامه درسی شبکه قرآن_ شنبه 19 مهر ۹۹

📚 متوسطه دوم

⏰ ساعت۱۵درس علوم ومعارف قرانی۱ پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.
⏰ ساعت۱۵:۳۰درس دین وزندگی ۳پایه۱۲رشته تجربی وریاضی.
⏰ ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرانی۳پایه ۱۲رشته علوم ومعارف .
⏰ ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قران پایه۷متوسطه دوره اول.

📚 متوسطه اول

⏰ ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن نهم متوسطه دوره اول

سایت آرشیو فیلم های مدرسه تلویزیونی تمام رشته و پایه ها

اگر از مشاهده برنامه درسی تلویزیون جامانده اید نگران نباشید. برای مشاهده فیلمهای ضبط شده درسی تلویزیون در شبکه آموزش 7 ،شبکه 4 و شبکه قرآن دکمه آموزیتو را در همین صفحه انتخاب کنید. در این نرم افزار تمام دروس برای دوره ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم ، کاردانش، فنی و حرفه ای و علوم و معارف اسلامی وجود دارد. آرشیو کامل فیلم های آموزشی تلویزیون در تمام روزهاو برای تمام مقاطع، را همینجا مشاهده کنید.


برای مشاهده کلیک کنید

اپلیکیشن آموزیتو - خبرینو


جدول پخش مدرسه تلویزیونی 19 مهر ۹۹ از شبکه آموزش سیما برای روز شنبه 19 مهر ماه اعلام شده است که در همین صفحه مشاهده میکنید. برای اطلاع از اخبار مربوط به ساعت پخش شبکه آموزش می توانید از طریق تلفن ثابت و از سراسر کشور بدون شماره گیری کد با شماره 9099071613 تماس بگیرید.

اگر از مشاهده برنامه های درسی جامانده اید می توانید برای دریافت فیلم های آموزشی شبکه آموزش ، شبکه چهار و شبکه قرآن تماس بگیرید.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از تلفن ثابت تهران و بدون شماره گیری کد با شماره 9092301612برای مشاهده اخبار تعطیلی مدارس کلیک کنید.


اپلیکیشن آموزیتو / فیلم دروس مدرسه

دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم می توانند برای مشاهده فیلم های آموزشی مدرسه از اپلیکیشن آموزیتو استفاده نمایند. با نصب رایگان این اپلیکیشن، به سادگی کامل ترین مجموعه فیلم های آموزشی تمام مقاطع تحصیلی را در اختیار خواهید داشت. تمام فیلم های آموزشی دروس مدرسه ، نمونه سوالات، تست و … در اختیار دانش آموزان ابتدایی ، متوسطه اول و دوم قرار داده شده است.

منابع :

کانال تلگرام مدارس


جهت مشاوره در زمینه برنامه درسی شبکه آموزش شنبه 19 مهر ۹۹ اعلام شد
پیام رسان های خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 3755
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

9 + 1 =

نصب اپ دانش آموزی
راهنمای مای مدیو