کد خبر : 3104
- بازدید

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 19 فروردین ۹۹ اعلام شد


جهت مشاوره در زمینه برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 19 فروردین ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 19 فروردین ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش روز سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۹ اعلام شده است.

برنامه‌ های دوشنبه و سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 7 و شبکه 4 پخش می شود. برنامه درسی هر روز در سایت خبری نو اعلام می شود.

برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 19 فروردین ۹۹ اعلام شد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱۹ فروردین ۹۹ ساعات پخش برنامه شبکه آموزش فردا را مشخص می کند.

توجه:

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱۹ فروردین ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش و 4 سیما

را در سایت خبری نو مشاهده کنید و از ورود به سایت های غیر معتبر خودداری کنید…

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما و شبکه 4 سیما برای روز سه شنبه 19 فروردین ماه اعلام شد که در جدول زیر اطلاع رسانی می شود:

جدول برنامه درسی شبکه آموزش 18 فروردین

جدول برنامه مدرسی شبکه آموزش ۱۹ فروردین ۹۹ برای پخش زنده در شبکه آموزش فردا برای برنامه ریزی درسی دانش آموزان اطلاع رسانی می شود.

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما برای روز سه شنبه 19 فروردین ماه به شرح زیر است:

پایه دوشنبه سه شنبه
متوسطه اول:

ساعت ٨  تا ٨:٣٠ درس عربی پایه ٩

از ساعت ٨:٣٠  تا ٩ درس ریاضی پایه ٨

از ساعت ٩  تا ٩:٣٠ درس علوم تجربی پایه ٧

🔹ساعت٨ تا ٨:٣٠ درس مطالعات اجتماعی پایه ٩
🔹ساعت٨:٣٠ تا ٩ درس عربی پایه ٨
🔹ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه ٧
متوسطه دوم:

از ساعت١۴:٣٠ درس شیمی ١ پایه ١٠

از ساعت ١۵ درس شیمی ٢ پایه ۱١

از ساعت۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢ پایه ١١

از ساعت ۱۶ شیمی پایه ١٢

از ساعت ۱۶:٣٠ ادبیات فارسی ٣ پایه ١٢

از ساعت ١٧ درس حسابان پایه ۱۲

از ساعت ٢٢ درس زبان انگلیسی٣  پایه١٢
از ساعت ٢٢:٣٠ درس فیزیک   پایه١٢

🔹ساعت١۴:٣٠درس زیست شناسی١
🔹ساعت١۵ درس زیست شناسی٢
🔹ساعت۱۵:٣٠ درس عربی پایه١١
🔹ساعت۱۶ زیست شناسی پایه١٢
🔹ساعت۱۶:٣٠ دین و زندگی پایه١٢
🔹ساعت ١٧ درس فیزیک پایه۱۲ رشته ریاضی -فیزیک
🔹ساعت ٢٢ درس زبان شیمی پایه١٢
🔹ساعت ٢٢:٣٠ درس ریاضی پایه١٢
دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱ علوم تجربی و تفکر پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ علوم تجربی و تفکر پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ بازی و ریاضی پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ فارسی و نگارش پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم

🔹ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ فارسی و نگارش پایه اول
🔹از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ فارسی و نگارش پایه دوم
🔹از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم
🔹ازساعت١٢تا١٢:٣٠ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم
🔹از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣درس فارسی و نگارش پایه پنجم
🔹از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم

جدول پخش شبکه چهار سیما در روز سه شنبه ١۹ فروردین ماه ۹۹

دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه ای وکاردانش:

دوشنبه سه شنبه

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ۸ تا ۸:۳۰ درس دین و زندگی ٣ پایه ١٢ علوم انسانی

از ساعت۸:۳۰ تا ۹درس منطق پایه ١٠ ادبیات و علوم انسانی و‌ علوم و معارف اسلامی

از ساعت ۹ تا ٩:٣٠ درس تاریخ ٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت۹:۳۰ تا ١٠ درس عربی،زبان قرآن ١ پایه دهم علوم و معارف اسلامی

از ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس عربی،زبان قرآن ۳ پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی

از ساعت۱۰:۳۰ تا ۱۱درس علوم و معارف قرآنی ۳ پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی

از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس ریاضی ٣ پایه ١٢ شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس استاندارد نقاشی با آبرنگ پایه ١٢ – رشته چهره سازی شاخه کاردانش

🔹ساعت۸تا۸:۳۰درس علوم و فنون ادبی ٣ پایه ١٢ ادبیات و علوم انسانی و معارف انسانی
🔹ساعت۸:۳۰تا۹درس جامعه شناسی١ پایه١٠ ادبیات و علوم انسانی و‌علوم و معارف اسلامی
🔹ساعت۹تا٩:٣٠ درس عربی،زبان قرآن٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی
🔹ساعت۹:۳۰ تا١٠درس ریاضی و آمار ١ پایه ١٠رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
🔹ساعت۱۰تا۱۰:۳۰درس احکام ٣ پایه۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی
🔹ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس تاریخ٣ پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی🔹ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس ارتباط موثر پایه ١٠ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
🔹ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس قالی بافی درجه ٢ پایه ١٠(چله کشی ) شاخه کاردانش

جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۱۹ فروردین ۹۹ از شبکه آموزش سیما برای روز سه شنبه 19 فروردین ماه اعلام شده است که در همین صفحه مشاهده میکنید. برای اطلاع از اخبار مربوط به ساعت پخش شبکه آموزش می توانید از طریق تلفن ثابت و از سراسر کشور بدون شماره گیری کد با شماره 9099071613 تماس بگیرید.

اگر از مشاهده برنامه های درسی جامانده اید می توانید برای دریافت فیلم های آموزشی شبکه آموزش ، شبکه چهار و شبکه دو تماس بگیرید.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از تلفن ثابت تهران و بدون شماره گیری کد با شماره 9092301612


برای مشاهده اخبار تعطیلی مدارس کلیک کنید.

اپلیکیشن آموزیتو – فیلم دروس مدرسه

دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم می توانند برای مشاهده فیلم های آموزشی مدرسه از اپلیکیشن آموزیتو استفاده نمایند. با نصب رایگان این اپلیکیشن، به سادگی کامل ترین مجموعه فیلم های آموزشی تمام مقاطع تحصیلی را در اختیار خواهید داشت. تمام فیلم های آموزشی دروس مدرسه ، نمونه سوالات، تست و … در اختیار دانش آموزان ابتدایی ، متوسطه اول و دوم قرار داده شده است. برای نصب روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود رایگان اپلیکیشن آموزیتو


منابع :

کانال تلگرام مدارس


جهت مشاوره در زمینه برنامه درسی شبکه آموزش سه شنبه 19 فروردین ۹۹ اعلام شد
پیام رسان های خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 3755
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

− 1 = 1

نصب اپ دانش آموزی
راهنمای مای مدیو