کد خبر : 21199
- بازدید

برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 7 مهر ۹۹ اعلام شد


جهت مشاوره در زمینه برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 7 مهر ۹۹ اعلام شد

برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 7 مهر ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش روز دوشنبه 7 مهر ۹۹ اعلام شده است.

برنامه‌ های یکشنبه و دوشنبه 7 مهر ۹۹ شبکه آموزش مطابق با جدول پخش شبکه آموزش به صورت زنده از شبکه 4 و شبکه 7 و شبکه قرآن پخش می شود. برنامه درسی هر روز در سایت خبری نو اعلام می شود.

برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 7 مهر ۹۹ اعلام شد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی 7 مهر ۹۹ ساعات پخش برنامه شبکه آموزش فردا را مشخص می کند.

جدول پخش شبکه آموزش فردا – مدرسه تلویزیونی ایران- برنامه درسی شبکه آموزش- آرشیو شبکه آموزش- برنامه شبکه آموزش-برنامه آموزشی شبکه آموزش-مدرسه تلویزیونی ایران-برنامه تلویزیونی مدرسه ایران-مدرسه تلویزیونی ایران شبکه چهار

توجه:

جدول پخش مدرسه تلویزیونی 7 مهر ۹۹ برای برنامه شبکه آموزش 7 سیما، شبکه 4 و شبکه قرآن

را در سایت خبری نومشاهده کنید:


ساعت پخش برنامه درسی تلویزیونی مدارس تمام پایه ها

جدول برنامه درسی شبکه آموزش 7 مهر

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما و شبکه 7 سیما برای روز دوشنبه 7 مهر ماه اعلام شد که در جدول زیر اطلاع رسانی می شود.

دانلود نسخه جدید اپلیکیشن شاد 

احراز هویت در برنامه شاد با نسخه تحت وب

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7:45 تا 8

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت 8  تا 8:30 کارگاه تابلو برق رشته برق پایه 12 شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت 8:30 تا 9 نصب و راه‌اندازی تاسیسات گرمایی رشته تاسیسات ساختمان پایه 11 شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

ساعت 9 تا 9:30  نگهداری ماشین های صنعتی رشته ماشین ابزار 12 شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

ساعت 20:50 تا 21:15 درس اخلاق حرفه ای پودمان 1 شایستگی 2 پایه 12 -شاخه فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت 21:15 تا 21:50 مدیریت تولید پایه 11 – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش


 دوره ابتدایی:

ساعت 10:30 تا 11  علوم تجربی و تفکر/ پایه اول

ساعت 11 تا 11:30 بازی و ریاضی/ پایه  دوم

ساعت 11:30 تا 12:10 بازی و ریاضی/ پایه سوم

ساعت 12:10 تا 12:40 فارسی و نگارش  پایه چهارم

ساعت 12:40 تا 13:10 بازی و ریاضی/ پایه پنجم

ساعت 13:10 تا 13:40 بازی و ریاضی/ پایه ششم


متوسطه اول

ساعت 14:30  تا 15 مطالعه اجتماعی درس 4 /قانون گذاری  پایه هفتم

ساعت 15 تا 15:30 مطالعه اجتماعی درس 4 /وظایف دولت  پایه هشتم

ساعت 15:30 تا 16 مطالعه اجتماعی درس 2و 3/حرکت انتقالی چهره زمین/ پایه نهم


دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت 16 تا 16:30  تولید محتوای الکترونیکی – آموزش نرمافزار Nitro PDF


متوسطه دوم 

ساعت 16:30 تا 17 عربی و زبان قرآنی یک  پایه 10- رشته  علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت 17 تا 17:30 عربی و زبان قرآنی 2 پایه 11 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت 17:30 تا 18 عربی و زبان قرآنی 3 پایه 12 علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت 20 تا 20:25  فیزیک  /میدان  الکتریکی پایه 11 رشته علوم تجربی

ساعت20:25 تا 20:50  فیزیک /یکاها/ پایه 10  رشته علوم تجربیشبکه 4

ساعت 7:30 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 8 درس دین وزندگی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت 8:30 درس دین وزندگی 1 پایه 10 ادبیات وعلوم انسانی

ساعت 10:15درس فلسفه 2 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 10:45 درس زبان خارجی 3 پایه 12 مشترک تمام رشته ها

ساعت 11:15 درس فارسی 1 پایه 10 مشترک تمامی رشته ها

ساعت 11:45 درس روانشناسی پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت 12:15 درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 12:45 درس آمارواحتمال پایه 11 رشته ریاضی فیزیک

ساعت 13:15 درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک


شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت 15 درس اخلاق اسلامی 3 پایه 12 رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت 15:30درس اخلاق اسلامی 2 پایه 11  رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت 16درس اخلاق اسلامی 1 پایه 10  رشته علوم ومعارف

ساعت 16:30 درس پیامهای آسمانی 7 متوسطه دوره اول


جدول برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 7 مهر
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7:45 تا 8
متوسطه اول:
 • ساعت 14:30  تا 15 مطالعه اجتماعی درس 4 /قانون گذاری  پایه هفتم
 • ساعت 15 تا 15:30 مطالعه اجتماعی درس 4 /وظایف دولت  پایه هشتم
 • ساعت 15:30 تا 16 مطالعه اجتماعی درس 2و 3/حرکت انتقالی چهره زمین/ پایه نهم
متوسطه دوم: 
 • ساعت 16:30 تا 17 عربی و زبان قرآنی یک  پایه 10- رشته  علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 • ساعت 17 تا 17:30 عربی و زبان قرآنی 2 پایه 11 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 • ساعت 17:30 تا 18 عربی و زبان قرآنی 3 پایه 12 علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 • ساعت 20 تا 20:25  فیزیک  /میدان  الکتریکی پایه 11 رشته علوم تجربی
 • ساعت20:25 تا 20:50  فیزیک /یکاها/ پایه 10  رشته علوم تجربی

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت 16 تا 16:30  تولید محتوای الکترونیکی – آموزش نرمافزار Nitro PDF


دوره ابتدایی:

 • ساعت 10:30 تا 11  علوم تجربی و تفکر/ پایه اول
 • ساعت 11 تا 11:30 بازی و ریاضی/ پایه  دوم
 • ساعت 11:30 تا 12:10 بازی و ریاضی/ پایه سوم
 • ساعت 12:10 تا 12:40 فارسی و نگارش  پایه چهارم
 • ساعت 12:40 تا 13:10 بازی و ریاضی/ پایه پنجم
 • ساعت 13:10 تا 13:40 بازی و ریاضی/ پایه ششم

فنی و حرفه ای و کاردانش :

 • ساعت 8  تا 8:30 کارگاه تابلو برق رشته برق پایه 12 شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش
 • ساعت 8:30 تا 9 نصب و راه‌اندازی تاسیسات گرمایی رشته تاسیسات ساختمان پایه 11 شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
 • ساعت 9 تا 9:30  نگهداری ماشین های صنعتی رشته ماشین ابزار 12 شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
 • ساعت 20:50 تا 21:15 درس اخلاق حرفه ای پودمان 1 شایستگی 2 پایه 12 -شاخه فنی حرفه ای و کاردانش
 • ساعت 21:15 تا 21:50 مدیریت تولید پایه 11 – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

 

به زودی هیمنجا اعلام می شود…-

جدول پخش شبکه چهار سیما در روز دوشنبه 7 مهر ماه ۹۹

متوسطه دوم مشترک بین رشته ها

 • ساعت 7:30 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
 • ساعت 8 درس دین وزندگی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی
 • ساعت 8:30 درس دین وزندگی 1 پایه 10 ادبیات وعلوم انسانی
 • ساعت 10:15درس فلسفه 2 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
 • ساعت 10:45 درس زبان خارجی 3 پایه 12 مشترک تمام رشته ها
 • ساعت 11:15 درس فارسی 1 پایه 10 مشترک تمامی رشته ها
 • ساعت 11:45 درس روانشناسی پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
 • ساعت 12:15 درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک
 • ساعت 12:45 درس آمارواحتمال پایه 11 رشته ریاضی فیزیک
 • ساعت 13:15 درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک

جدول برنامه درسی شبکه قرآن دوشنبه 7 مهر ۹۹

جدول برنامه درسی شبکه قرآن دوشنبه 7 مهر ۹۹

 • ساعت 15 درس اخلاق اسلامی 3 پایه 12 رشته علوم ومعارف اسلامی
 • ساعت 15:30درس اخلاق اسلامی 2 پایه 11  رشته علوم ومعارف اسلامی
 • ساعت 16درس اخلاق اسلامی 1 پایه 10  رشته علوم ومعارف
 • ساعت 16:30 درس پیامهای آسمانی 7 متوسطه دوره اول

سایت آرشیو فیلم های مدرسه تلویزیونی تمام رشته و پایه ها

اگر از مشاهده برنامه درسی تلویزیون جامانده اید نگران نباشید. برای مشاهده فیلمهای ضبط شده درسی تلویزیون در شبکه آموزش 7 ،شبکه 4 و شبکه قرآن دکمه آموزیتو را در همین صفحه انتخاب کنید. در این نرم افزار تمام دروس برای دوره ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم ، کاردانش، فنی و حرفه ای و علوم و معارف اسلامی وجود دارد. آرشیو کامل فیلم های آموزشی تلویزیون در تمام روزهاو برای تمام مقاطع، را همینجا مشاهده کنید.


برای مشاهده کلیک کنید

اپلیکیشن آموزیتو - خبرینو


جدول پخش مدرسه تلویزیونی 7 مهر ۹۹ از شبکه آموزش سیما برای روز دوشنبه 7 مهر ماه اعلام شده است که در همین صفحه مشاهده میکنید. برای اطلاع از اخبار مربوط به ساعت پخش شبکه آموزش می توانید از طریق تلفن ثابت و از سراسر کشور بدون شماره گیری کد با شماره 9099071613 تماس بگیرید.

اگر از مشاهده برنامه های درسی جامانده اید می توانید برای دریافت فیلم های آموزشی شبکه آموزش ، شبکه چهار و شبکه قرآن تماس بگیرید.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از تلفن ثابت تهران و بدون شماره گیری کد با شماره 9092301612برای مشاهده اخبار تعطیلی مدارس کلیک کنید.


اپلیکیشن آموزیتو – فیلم دروس مدرسه

دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم می توانند برای مشاهده فیلم های آموزشی مدرسه از اپلیکیشن آموزیتو استفاده نمایند. با نصب رایگان این اپلیکیشن، به سادگی کامل ترین مجموعه فیلم های آموزشی تمام مقاطع تحصیلی را در اختیار خواهید داشت. تمام فیلم های آموزشی دروس مدرسه ، نمونه سوالات، تست و … در اختیار دانش آموزان ابتدایی ، متوسطه اول و دوم قرار داده شده است.

منابع :

جهت مشاوره در زمینه برنامه درسی شبکه آموزش دوشنبه 7 مهر ۹۹ اعلام شد
پیام رسان های خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 3755
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

1 + 7 =

نصب اپ دانش آموزی
راهنمای مای مدیو