جهت مشاوره در زمینه بخشنامه ترمیم معدل کنکور

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 52309

بخشنامه ترمیم معدل آموزش و پرورش (جدید)

طبق آخرین اخبار ترمیم معدل برای کنکور، بخشنامه ترمیم معدل آموزش و پرورش ابلاغ شد. در این صفحه از متن بخشنامه ترمیم معدل مطلع می شوید، علاوه براین لینک دانلود بخشنامه ترمیم معدل آموزش و پرورش را که مربوط به کل استان های کشور است، در اختیار مسئولین محترم مدارس و دانش آموزان قرار داده ایم:

آموزش و پرورش

بخشنامه ترمیم معدل آموزش و پرورش 

آخرین و جدیدترین متن بخشنامه ترمیم معدل آموزش و پرورش یا همان شیوه نامه اجرایی مفاد تأیید شده در جلسه هزار و بیست”1020 ” شورای عالی آموزش و پرورش یه شرح زیر است::

بخشنامه ترمیم معدل آموزش و پرورش (جدید) 1

برای دانلود مستقیم فایل PDF بخشنامه ترمیم معدل می توانید روی لینک زیر کلیک کنید:

بخشنامه ترمیم معدل


 • 1 – مطابق با بخشنامه ترمیم معدل ، فارغ التحصیلان دوره متوسطه شاخه نظری نظام های آموزشی قبل از سال1384 ، دانش آموزان و فارغ التحصیلان نظامهای آموزشی شاخه های کاردانش و فنی وحرفه ای، فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و دارندگان گواهینامه های معادل 2 دوره متوسطه و پیش دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی ، طالب حوزه های علمیه ، دارندگان گواهینامه پایان تحصیالت دوره متوسطه و فارغ التحصیلان دوره پیش دانشگاهی فاقد کل یا بخشی از سابقه تحصیلی و دانش آموزان شاخه نظری داوطلب شرکت در گروه آزمایشی غیرمتناظر با رشته تحصیلی خود و سایر فارغ التحصیلان شاخه نظری دارای سوابق تحصیلی ناقص، برای ایجاد سابقه تحصیلی3 باید دروس نهایی را براساس جداول “الف و ب” انتخاب و در امتحان مربوط شرکت نمایند.
 • 2 -مشموالن بند 1 ،فارغ التحصیلان دوره پیش دانشگاهی دارای سابقه تحصیلی” چهار عنوان درس نهایی ” و فارغ التحصیلان دوره متوسطه شاخه نظری شیوه سالی واحدی و نیم سالیواحدی دارای مدرک پیش دانشگاهی”از سال1384 به بعد” و فارغ التحصیلان نظام جدید آموزشی”3 -3-3-3 “برای ترمیم4 نمرات دروس نهایی مورد نظر خود باید دروس نهایی دوره دوم آموزش متوسطه را مطابق جداول”الف و ب” انتخاب و در آزمون مربوط شرکت نمایند.
 • تبصره بخشنامه ترمیم معدل : متقاضیان ایجاد یا ترمیم نمره دروس مشترک پایان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی می توانند احتساب نمرات مأخوذه از دروس نهایی پایه دوازدهم را برای یک یا هر دو دوره درخواست نمایند .
 • 4 -سابقه ایجاد شده و نمرات ترمیمی صرفاً به عنوان سابقه تحصیلی اعتبار خواهند داشت و در کارنامه تحصیلی”کارنامه فارغ التحصیلی، گواهینامه دیپلم، دیپلم مجدد و…” داوطلبان منظور ن خواهد شد .
 • 5 -تعیین میزان شهریه مربوط به هزینه های ثبت نام، برگزاری امتحانات و صدور مدارک الزم به عهده شورای آموزش و پرورش استان می باشد.
 • 6 -متقاضیان می توانند دروس مورد نظر خود جهت ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره را در نوبت های مختلف امتحانی انتخاب و ثبت نام نمایند.
 • الزم به ذکر است هر متقاضی صرفاً یک بار مجاز به ایجاد سابقه و یک بار ترمیم نمره برای هر درس می باشد.
 • تبصره 1 بخشنامه ترمیم معدل:ثبت نام دارندگان مدرک پایان تحصیالت دوره متوسطه برای ایجاد سابقه و ترمیم نمره صرفاً به شیوه داوطلب آزاد و در کدمدرسه داوطلب آزاد انجام می شود و ثبت نام در واحدهای آموزشی غیردولتی، آموزش از راه دور و یا وابسته به سایر سازمانها مجاز نمی باشد.
 • تبصره 2 بخشنامه ترمیم معدل :ثبتنام دانش آموزان مشغول به تحصیل در پایه دوازدهم مدارس روزانه و دانش آموزان مدارس بزرگسال، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد که متقاضی ایجاد سابقه تحصیلی می باشند، توسط مدیر مدرسه محل تحصیل خود انجام شده و ارائه این دروس به صورت غیرحضوری می باشد.
 • تبصره 3 بخشنامه ترمیم معدل :فارغ التحصیلان متقاضی ایجاد سابقه و یا ترمیم نمره عالوه بر منطقه/ناحیه/شهرستان محل اخذ مدرک فارغ التحصیلی خود، می توانند در سایر مناطق نیز اقدام به ثبتنام و شرکت در امتحانات دروس مربوط نمایند.
 • تبصره 4 بخشنامه ترمیم معدل :ثبت نام مجدد متقاضیان ایجاد سابقه و ترمیم نمره که درس ی را انتخاب نموده ولی در امتحان آن شرکت نکرده اند، پس از حذف درس مذکور از سامانه، توسط مدیر مدرسه محل ثبت نام، بلامانع است.
 • تبصره 5 بخشنامه ترمیم معدل :برای متقاضیان ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره، رعایت سقف واحدهای درسی الزامی نیست.
 • 7 -متقاضیان ایجاد سابقه و یا ترمیم نمرات، مطابق با تبصره2 ماده 57 آیین نامه اجرایی مدارس مصوب جلسه 41 کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش،می توانند به صورت میهمان در آزمون دروس مربوط شرکت نمایند.
 • 8 -رعایت مقررات نظام وظیفه در خصوص داوطلبان ذکور الزم و ضروری است.
 • 9 -مدارک مورد نیاز برای ثبت نام و انتخاب درس در بخشنامه ترمیم معدل :

الف” دانش آموزان مدارس روزانه و مدارس بزرگسال، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد:
✓ تکمیل نمون برگ های انتخاب درس “شمارههای 1 ، 3 ، 5 و 7 ”
✓ فیش واریزی هزینه
یادآوری: مدیران مدارس، برای تعیین وضعیت دانش آموز از نظر اشتغال به تحصیل در پایه دوازدهم یا دانش آموز بزرگسال
دارای دروس پایه دوازدهم، الزم است سوابق تحصیلی متقاضی در سامانه یکپارچه”سیدا” و دفاتر اسنادی را بررسی و تأیید
نماید.
ب” فارغ التحصیلان” دارندگان مدرک پایان تحصیالت دوره متوسطه” نظام های آموزشی:
✓ تکمیل نمون برگ انتخاب درس “شماره 2 ، 4 ، 6 و 8 ”
✓ تصویر کارنامه فارغ التحصیلی یا گواهی موقت قبولی پایان تحصیالت دوره که با اصل آن مطابقت داده شده است.
✓ تصویر صفحه اول شناسنامه عکسدار و کارت ملی به همراه اصل آنها جهت مطابقت آن و در صورت وجود تغییرات
و اصالحات در شناسنامه، ارائه تصویر صفحه توضیحات ضرورت دارد.
✓ ثبت درخواست تأییدیه تحصیلی در سامانه ir.medu.emt توسط متقاضی.
یادآوری: کارشناسی های سنجش و ارزشیابی تحصیلی مناطق/نواحی/شهرستانها، تأییدیه های تحصیلی را از سامانه مذکور
دریافت و از طریق اتوماسیون اداری به مدارس داوطلب آزاد ارسال نمایند.
✓ در خصوص طالب حوزه های علمیه، ارائه مدارک تحصیلی حوزوی و معرفی نامه کتبی از مراجع ذی صالح”جامعه
الزهراء”س”؛ مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان” الزامی است.بیشتر بدانید: برای اطلاع از زمان و نحوه ترمیم معدل برای کنکور اینجا کلیک کنید. 


نکات مهم بخشنامه ترمیم نمره معدل به زبان ساده

✅ نکات مهم بخشنامه ترمیم معدل ۱۴۰۲ به زبون ساده تر:

 • 1. اگه کسی دیپلم قبل سال 84 باشه و یا دیپلم کار دانش و فنی حرفه ای باشه و یا اصلا رشته دیپلمش یه چیزی بوده و میخواد یه رشته دیگه کنکور بده باید برای درس هایی که قبلا تو رشتشون نداشتن امتحان بدن و سابقه تحصیلی ایجاد کنن وگرنه صفر در نظر گرفته میشه!
 • 2. کسایی که مدرک پیش دانشگاهی دارند و در 4 درس همون زمان امتحان نهایی داده بودن میتوانند در امتحان ترمیم 4 درسی که قبلا امتحان نهایی دادند از دروس دوازدهم شرکت کنن. در صورتی که در امتحان ترمیم معدل شرکت کردن طبق نظر خودشون میتونند درخواست بدن که این نمرات هم برای سال سوم و هم برای پیش دانشگاهی جایگزین بشه یا فقط برای یکسال جایگزین بشه
 • 3. نمراتی که تو ترمیم میگیرید تو کارنامتون جایگزین نمیشه و فقط برای کنکور تاثیر داده میشه!
 • 4. هزینه های مربوط به ترمیم معدل در اختیار آموزش و پرورش هر استانه است و ممکن است برای هر استان متفاوت باشه.
 • 5. میتونید درس هایی که قصد ترمیم نمره دارید رو در دوره های مختلف ترمیم معدل پخش کنین، اما فقط یکبار میتونید برای هر درس امتحان بدین. مثلا میشه دی شیمی و ریاضی رو داد و خرداد فیزیک و زیست اما هر درس رو که دادی دیگه نمیتونی تو دوره بعد بدی!
  این قضیه به مدارس بزرگسال ارسال نشده بوده و اگه تا الان رفتی احتمالا گفتن نمیشه! ولی دوباره برو چون احتمالا الان باید ابلاغ شده باشه بهشون…
 • 6. تو هر شهری میتونی ترمیم کنی و لازم نیست حتما شهر محل تحصیلت باشه.
 • 7. اگه کسی مشکل نظام وظیفه داشته باشه نمیتونه ترمیم کنه!
 • 8. دانش آموزان سال دوازدهم که میخوان یه رشته غیر رشته اصلیشون کنکور بدن “مثلا دوازدهم تجربیه ولی میخواد کنکور انسانی بده” فقط در دی ماه میتوانند در ترمیم معدل یا ایجاد سوابق تحصیلی شرکت کنند!


در ادامه بخوانید:

تفاوت معدل کتبی با معدل کل چیست ؟
به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه بخشنامه ترمیم معدل کنکور

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی