پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۹

آموزیتو ، سایت و اپلیکیشن فیلم های آموزش درسی

راهنمای اپلیکیشن آموزش دروس(کلیک کنید)

برای مشاهده آرشیو فیلم های مدرسه تلویزیونی شبکه 7، 4 و شبکه قرآن و سایر خدمات آموزیتو کلیک کنید:

ثبت نام رایگان اپلیکیشن آموزیتو 

 

 

مطالب مهم مرتبط با مدارس :

  1. دانلود اپلیکیشن شاد مدارس
  2. اطلاع ازجدیدترین  اخبار مدارس

 

 

 

 

 

پیام رسان خبرینو
اپلیکیشن آموزش دروس
اینترنت رایگان دانش آموزی