اپلیکیشن مدرسه تلویزیونی 1

آموزیتو ، سایت و اپلیکیشن فیلم های آموزش درسی

اپلیکیشن مدرسه تلویزیونی 2

برای مشاهده آرشیو فیلم های مدرسه تلویزیونی شبکه 7، 4 و شبکه قرآن و سایر خدمات آموزیتو کلیک کنید:

ثبت نام رایگان اپلیکیشن آموزیتو اپلیکیشن مدرسه تلویزیونی 3مطالب مهم مرتبط با مدارس :

  1. دانلود نسخه جدید اپلیکیشن شاد
  2. اطلاع ازجدیدترین  اخبار مدارس

نصب اپ دانش آموزی