آموزیتو ، سایت و اپلیکیشن فیلم های آموزش درسی

برای مشاهده آرشیو فیلم های مدرسه تلویزیونی شبکه 7، 4 و شبکه قرآن و سایر خدمات آموزیتو کلیک کنید:

ثبت نام رایگان اپلیکیشن آموزیتو 

 

 

مطالب مهم مرتبط با مدارس :

  1. دانلود نسخه جدید اپلیکیشن شاد
  2. اطلاع ازجدیدترین  اخبار مدارس

 

 

 

 

 

تبليغات تبليغات تبليغات تبليغات
برنامه ریزی درسی