کد خبر : 45160
- بازدید

اعلام نتایج قبول شدگان و کارنامه عدم قبولی تیزهوشان 1402-1403


جهت مشاوره در زمینه دریافت نتایج قبول شدگان و کارنامه عدم قبولی تیزهوشان

اعلام نتایج قبول شدگان و کارنامه عدم قبولی تیزهوشان 1401-1402

اعلام نتایج قبول شدگان و کارنامه عدم قبولی تیزهوشان 1402-1403، از طریق سایتmy.medu.ir انجام می شود. در این مقاله از قوانین و نحوه اعلام نتایج قبول شدگان تیزهوشان و کارنامه عدم قبولی برای ثبت اعتراض به نتایج تیزهوشان مطلع می شوید. توجه داشته باشید که کارنامه تیزهوشان فقط برای داوطلبانی که قبول نشده اند صادر می شود.


نتایج قبول شدگان و کارنامه عدم قبولی تیزهوشان 1402-1403

نتایج قبول شدگان و کارنامه عدم قبولی تیزهوشان و انتشار کارنامه عدم قبولی تیزهوشان برای ثبت اعتراض از طریق سایت my.medu.ir انجام میشود. ضوابط تصحيح پاسخنامه ها، اعلام نتيجه و ثبت نام قبول شدگان مطابق با دفترچه ثبت نام تیزهوشان به شرح زیر اعلام شد:

 • 1 -دفترچۀ سوالات در اولین فرصت پس از برگزاري آزمون ،كلید تصحیح طراحان آزمون حدود یك هفته كاري پس از برگزاري و كلید نهایي پس از تأیید كمیتۀ فني، از سوي سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان، در آدرس اینترنتی my.medu.ir منتشر می شود.
 • 2 -فهرست اسامي پذیرفته شدگان دبیرستانهاي دوره ههاي اول و دوم استعدادهاي درخشان، بر اساس ظرفیت پذیرش تعیین شده براي هر مدرسه، در سامانه بارگذاري و اعلام ميشود.
 • 3 -براي كلیۀ داوطلباني كه در آزمون پذیرفته نشده اند، حدود دو هفته پس از اعلام نتیجۀ آزمون، كارنامۀ عدم قبولي شامل تعداد پاسخهاي صحیح و غلط، نمرۀ مکتسبۀ هر مادۀ درسي، امتیاز كل داوطلب و امتیاز آخرین فرد پذیرفته شده در مدارس مورد تقاضاي او صادر ميشود. ضمناً اطالعات پاسخبرگ قرائت شده توسط ماشین از طریق سامانه در دسترس قرار ميگیرد.
 • توجه: پاسخگویي به تقاضاهاي تجدید نظر، صرفاً از طریق سامانۀ مربوط و در مهلت زماني مشخص شده امکان پذیر ميباشد و پاسخگویي به مراجعات حضوري ممکن نبوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • 4 -در صورت شركت همزمان دانش آموزان همزاد (دوقلو یا چندقلو، همجنس یا غیرهمجنس) در آزمونهاي ورودي مدارس استعدادهاي درخشان و پذیرش یکي از آنان، دیگري/دیگران با شرایط زیر ميتوانند از تسهیالت پذیرش همزادي پذیرش مازاد بر ظرفیت پیش بیني شده استفاده كنند:

الف- براي همزاد غیر همجنس كسب حداقل هشتاد درصد امتیاز آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در هر یك از اولویت هاي انتخابي در رشته  تحصیلي مورد تقاضا ضروري است.
ب- براي همزادهاي همجنس، علاوه بر یکسان بودن اولویتهاي مدارس انتخابي و ترتیب آنها، كسب حداقل هشتاد درصد امتیاز آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در هر یك از اولویتهاي انتخابي در رشته تحصیلي مورد تقاضا ضرورت دارد.
ج- استفاده دانش آموزان همزاد همجنس از این تسهیلات، لزوماً به منزلۀ قبولي همزاد)ها( در یك مدرسه واحد نیست و ممکن است پذیرش همزادها در مدرسه اي غیر از مدرسه پذیرش همزاد دیگر صورت پذیرد.
د- استفاده از تسهیلات مزبور در دوره دوم متوسطه، منوط به یکسان بودن رشته تحصیلي انتخابي آنها هم جنس و غیرهمجنس نميباشد.

 • 5 -همزمان با اعلام نتیجۀ آزمون، نشاني دقیق دبیرستانهاي استعدادهاي درخشان، تاریخ مراجعه و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون نیز به اطلاع ایشان رسانده ميشود. مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان دبیرستانه هاي دوره هاي اول و دوم استعدادهاي درخشان، حداكثر تا پانزدهم شهریورماه خواهد بود. ضمناً، عدم مراجعه به دبیرستان محل قبولي، زمان بازگشایي مدارس، به منزلۀ اعلام انصراف قطعي بوده و ثبت نام بعد از این تاریخ امکانپذیر نخواهد بود.

برای ثبت نام تیزهوشان اینجا کلیک کنید. 

سایرموارد:
1-دفترچه سوالات و كارت ورود به جلسه امضاشده داوطلبان، پس از پایان آزمون جمع آوري مي شود. ادارات كل آموزش و پرورش استانها موظف هستند شماره تلفن مشخصي جهت پاسخگویي به داوطلبان و خانوادههاي آنان اعلام نمایند.
2 -براي كسب اطلاعات بیشتر، با شماره تلفن مندرج در همین صفحه تماس حاصل فرمایید. 

3- زمان دریافت کارنامه تیزهوشان 1402-1403​​ معمولا چند روز بعد از اعلام نتایج تیزهوشان منتشر میشود. نتیجه از طریق سایت  my.medu.ir اعلام می شود. 


کارنامه عدم قبولی تیزهوشان 1402-1403

کارنامه تیزهوشان فقط برای داوطلبانی که قبول نشده اند صادر می شود. این داوطلبان می توانند با استفاده از کارنامه، برای اعتراض به نتایج اقدام کنند. نحوه  دریافت نتایج قبول شدگان و کارنامه عدم قبولی تیزهوشان از دو روش امکانپذیر است. توجه داشته باشید که کارنامه فقط برای داوطلبانی صادر می شود که در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان قبول نشده اند، این داوطلبان با استفاده از کارنامه می توانند درخواست تجدید نظر به نتایج آزمون تیزهوشان و ثبت اعتراض به نتایج تیزهوشان را انجام دهند.

1- روش اول : مراجعه داوطلبان پایه هفتم و پایه دهم به نشانی my.medu.ir و دریافت اینترنتی کارنامه عدم قبولی به ترتیب زیر:

 1. ورود به سایت my.medu.ir
 2. وارد کردن کد ملی و رمز ورود
 3. ورود به پورتال دانش آموزی
 4. دریافت کارنامه تیزهوشان

2- روش دوم : امکان دریافت نتایج قبول شدگان و کارنامه عدم قبولی تیزهوشان از طریق تماس تلفنی، فراهم شده است. تماس با سامانه صدای مشاور و دریافت ساده و سریع کارنامه عدم قبولی تیزهوشان از کارشناسان این سامانه :

سامانه صدای مشاور برای دریافت کارنامه نتایج عدم قبولی تیزهوشان

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

تماس از 8 صبح تا 12 شب  ،حتی در ایام تعطیل


کاربرد کارنامه عدم قبولی تیزهوشان چیست؟

برای داوطلبانی که در آزمون تیزهوشان قبول نشده اند، کارنام عدم قبولی صادر می شود، این داوطلبان می توانند با استفاده از این کارنامه، برای ثبت اعتراض به نتایج، اقدام کنند.

 •  مهلت اعتراض به نتایج تیزهوشان هر دو پایه هفتم و دهم، با آغاز زمان اعلام نتایج تیزهوشان هفتم و دهم شروع می شود. (احتمالا مهلت اعتراض از تیرماه شروع می شود)
 •  کارنامه آزمون ورودی تیزهوشان پایه های هفتم و دهم مدارس سمپاد، از مرداد قابل رؤیت و دانلود خواهد بود و امکان اعتراض هم فعال خواهد شد.
 • مشاهده کارنامه و اعتراض، به داوطلبانی اختصاص دارد که در آزمون پذیرفته نشده اند،این گروه در صورت تمایل ، میتوانند در موعد مقرر به سایت اعتراض مراجعه نموده و نسبت به مشاهده کارنامه و یا ثبت اعتراض اقدام نمایند.

ثبت درخواست اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان 1402-1403

امکان ثبت اعتراض در سایت ثبت اعتراض به نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فعال خواهد شد. برای ورود به راهنمای سایت ثبت اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان هفتم و دهم لینک های زیر را انتخاب کنید:خوب است بدانید :

 سایت ثبت اعتراض به نتایج آزمون مدارس تیزهوشان


تراز لازم برای قبولی در آزمون تیزهوشان چیست؟

در این قسمت تراز آخرین نفر قبولی در آزمون تیزهوشان دوره قبل را مشاهده می کنید. تراز لازم برای قبولی در آزمون تیزهوشان ششم به هفتم سال 1402-1403 نیز درحدود تراز دوره قبل خواهد بود. داوطلبان آزمون تیزهوشان می توانند با محاسبه تراز آزمون(ضریب دروس و تعداد سوالات صحیح) ، احتمال قبولی در مدارس تیزهوشان را تخمین بزنند.


برای مشاهده تراز قبولی تیزهوشان اینجا کلیک کنید

توجه داشته باشید که آزمون تیزهوشان نمره منفی نیز داشته است. برای مشاهده نحوه محاسبه نمره آزمون تستی با نمره منفی لینک زیر را انتخاب کنید:

فرمول محاسبه نمره منفی آزمون تستی 

 


جهت مشاوره در زمینه دریافت نتایج قبول شدگان و کارنامه عدم قبولی تیزهوشان
خرید بسته
پیام رسان های خبرینو

برچسب ها :

ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 3811
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی: − 1 = 1

نصب اپ دانش آموزی