جهت مشاوره در زمینه نحوه محاسبه کسورات و پرداخت نهایی حقوق و عیدی کارمندان و بازنشستگان

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 73732

اعلام مبلغ حقوق و عیدی کارمندان و بازنشستگان ۱۴۰۳ (آذر ۱۴۰۲)

حقوق و عیدی کارمندان 1403- اعلام مبلغ حقوق و عیدی کارمندان و بازنشستگان ۱۴۰۳

در آذر ماه ۱۴۰۲ مبلغ حقوق و عیدی کارمندان و بازنشستگان ۱۴۰۳ اعلام شد. حداکثر مبلغ پرداخت عیدی بازنشستگان و کارکنان برابر با 90 روز، حداقل مزد روزانه است. به این ترتیب عیدی کارمندان دولت ۱۴۰۳، به صورت علی الحساب، به مبلغ ۱۴ میلیون تومان واریز خواهد شد. همچنین مبلغ عیدی کارگران نیز تا حداکثر 15/924/852 خواهد بود. در ادامه جزئیات این خبر را به صورت کامل شرح داده ایم.


حقوق و عیدی کارمندان ۱۴۰۳

حقوق و عیدی کارمندان ۱۴۰۳، در بخشنامه بودجه ابلاغ شده است. براساس بخشنامه ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌ های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳، اعتبارات هزینه‌ ای که در ادامه مقاله ذکر کرده ایم اعلام شده است:

 توجه هرگونه استخدام نیروی انسانی از جمله نیروهای شرکتی در دستگاه‌ های اجرایی همچون دستگاه‌ های دارای قوانین خاص، فقط با رعایت قانون احکام دائمی، قانون الحاق و طی فرآیند بند (ط) قانون بودجه مبتنی بر اخذ تاییدیه سازمان برای تامین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.

 توجه دستگاه‌ های اجرایی از جمله دستگاه‌ های دارای قوانین خاص:

توجهافزایش ضریب حقوق کارمندان را به صورت متوسط 20% نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ کنند؛ مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

توجهسقف اعتبار اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۳، حداکثر معادل اعتبار اضافه کار در سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش بینی کنند.

توجهمبلغ عیدی را مطابق ماده (75) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش بینی کنند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

توجهاعتبار ماموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد اعتبار سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش بینی کنند.

توجهاعتبار کمک‌ های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم کارکنان را حداکثر معادل اعتبار سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش‌بینی کنند.

توجهتمامی شرکت‌ های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ ها و بیمه‌ های دولتی شامل شرکت‌ هایی که قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موظفند اعتبار حقوق دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ مطابق افزایش مندرج در جز (الف) بند (2) و با رعایت بخشنامه‌ های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه پیش بینی نمایند و هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نیست./اخبار حقوق و عیدی کارمندان و بازنشستگان

شرکت های مذکور در این بخش عبارتند از:

 • شرکت ملی نفت ایران
 • بانک مرکزی
 • سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 • سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
 • شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 • سازمان بنادر و دریانوردی
 • سازمان صدا و سیما
 • و شر کت‌ های تابعه آنها و سایر شرکت‌ هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند.

توجهمبنای محاسبه هزینه‌ های حقوق کارمندان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ صرفا براساس آمار نیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور می باشد.

 توجه پیش بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌ نامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیئت امنا صرفا با رعایت مفاد ماده (71) قانون احکام دائمی و قانون بودجه در صورت تایید مکتوب سازمان مجاز است.

 توجه اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌ های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌ های اجرایی حداکثر در حد پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۲ (بر اساس موافقتنامه مبادله سال ۱۴۰۲) و با لحاظ مفاد جز (الف) بند (2) در خصوص نیروهای شرکتی پیش‌بینی شود.

 توجه دستگاه‌ های اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال ۱۴۰۳، اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی را در سقف اعتبارات اعلامی سازمان پیش بینی کنند./اخبار حقوق و عیدی کارمندان و بازنشستگانافزایش حقوق کارمندان ۱۴۰۳ چقدر است؟

جزئیات جدیدی درباره رقم نهایی افزایش حقوق کارمندان ۱۴۰۳، اعلام شده است. طبق آخرین اخبار اعلام شده از سوی دولت میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳، بیست درصد خواهد بود. رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدل های مختلف افزایش حقوق کارمندان ۱۴۰۳ لحاظ شده است./اخبار حقوق و عیدی کارمندان و بازنشستگان


عیدی کارمندان دولت ۱۴۰۳

طبق آخرین اخبار، هیئت وزیران در جلسه روز گذشته خود، میزان عیدی کارمندان دولت در سال ۱۴۰۳ را به صورت علی الحساب، به مبلغ 14 میلیون تومان تعیین کرده است. این مبلغ براساس پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و با رعایت ماده 112 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است./اخبار حقوق و عیدی کارمندان و بازنشستگانعیدی کارگران ۱۴۰۳

مبلغ عیدی کارگران و کارمندان در سال 1403 اعلام شد. عیدی سال ۱۴۰۳ کارگران که در اسفند ۱۴۰۲ واریز می شود، با توجه به مصوبه جدید شورای عالی کار، حداقل و حداکثر به ترتیب 10/616/568 تومان و 15/924/852 تومان خواهد بود.

براساس قانون کار، کمترین میزان قانونی عیدی برای هر یک از کارگران نباید از 60 روز دستمزد آن‌ ها کمتر باشد، بنابراین با توجه به افزایش حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۲ به مبلغ 176/942 تومان، پایین‌ ترین میزان عیدی قانونی در سال ۱۴۰۲ نیز معادل 10/616/568 تومان می باشد.

با توجه به ماده واحده قانون کار، مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از 90 روز حداقل مزد روزانه بیشتر باشد. بر این اساس حداکثر عیدی دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۲ مبلغ 15/924/852 تومان خواهد بود.

2/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه نحوه محاسبه کسورات و پرداخت نهایی حقوق و عیدی کارمندان و بازنشستگان

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی