کد خبر : 2332

آیا در صورت تعویق اعزام به خدمت کد اعزام عوض می شود

آیا در صورت تعویق اعزام به خدمت کد اعزام عوض می شود. در این مقاله کدهای محل اعزام اعزام به خدمت را مشاهده می کنید.

با تعویق اعزام به خدمت کد اعزام عوض می شود؟

برخی از مشمولین تمایل به تعویق اعزام دارند و مایلند بدانند آیا در صورت تعویق اعزام به خدمت کد اعزام عوض می شود یا خیر. محل خدمت مشمولان با کدهای مراکز آموزشی سربازی مشخص می شود. در این مقاله کدهای مراکز آموزشی سربازی را مشاهده می کند.

زمانی که مشمولان، دفترچه اعزام به خدمت خود را از طریقپلیس 10+ ارسال می کنند و تاریخ اعزام به خدمت سربازی آنها مشخص می شود،حدود 10 روزقبل از اعزام به خدمت، کد محل خدمت آنها مشخص می شود. کدهای محل اعزام به خدمت پادگان ها متفاوت است. در هز سال احتمال تغییر در قوانین و ضوابط نظام وظیفه وجود دارد. اگر برای تعویق اعزام به خدمت اقدام کرده اید، برای اطلاع از اینکه آیا با تعویق اعزام به خدمت کد اعزام به خدمت سربازی شما عوض می شود یا خیر، می توانید از طریق شماره تلفن های مندرج در همین صفحه با سامانه صدای مشاور تماس بگیرید:


** برای مشاهده روش تعویق خدمت سربازی روی همین لینک کلیک کنید.

آیا در صورت تعویق اعزام به خدمت کد اعزام عوض می شود


کدهای مراکز آموزشی سربازی

کدهای مراکز آموزشی سربازی شامل آدرس شهر محل خدمت به شرح زیر اعلام شد:

 • کد مرکز اعزام 01: مرکز آموزشی ولیعصر تبریز – نیروی انتظامی
 • کد مرکز اعزام 02: مرکز آموزشی قدس – شهر سعید آباد آذربایجان شرقی – نیروی انتظامی
 • کد مرکز اعزام 03: مرکز آموزشی ارومیه – شهر ارومیه – نیروی زمینی ارتش
 • کد مرکز اعزام 04: مرکز آموزشی محمد رسول الله بیرجند خراسان جنوبی – نیروی انتظامی
 • کد مرکز اعزام 05: مرکز آموزشی کرمان – شهر کرمان – نیروی زمینی ارتش
 • کد مرکز اعزام 06: مرکز آموزشی مالک اشتر – شهر اراک استان مرکزی – نیروی انتظامی
 • کد مرکز اعزام 07: مرکز آموزشی شهید بهشتی اصفهان – نیروی انتظامی
 • کد مرکز اعزام 010: مرکز آموزشی شهید درویش – شهر اهواز استان خوزستان  – نیروی انتظامی
 • کد مرکز اعزام 011: مرکز آموزشی شهید دستغیب – شهر جهرم استان فارس – نیروی انتظامی
 • کد مرکز اعزام 012: مرکز آموزشی شهید ادیبی – شهر مرزن آباد استان مازندران  – نیروی انتظامی
 • کد مرکز اعزام 013: مرکز آموزشی شهید بیگلری در مشکین شهر اردبیل  – نیروی انتظامی
 • کد مرکز اعزام 014: مرکز آموزشی شهید مدنی – شهر اصلاندوز اردبیل  – نیروی انتظامی
 • کد مرکز اعزام 016: مرکز آموزشی ولیعصر – شهر زابل استان سیستان و بلوچستان  – نیروی انتظامی
 • کد مرکز اعزام 017: مرکز آموزشی شهید دوران – شهر شیراز استان فارس – نیروی هوایی ارتش
 • کد مرکز اعزام 019: مرکز آموزشی بندرعباس – شهر بندرعباس استان هرمزگان – نیروی هوایی ارتش
 • کد مرکز اعزام 020: مرکز آموزشی دانشگاه هوایی ستاری در تهران – نیروی هوایی ارتش
 • کد مرکز اعزام 021: مرکز آموزشی شهید نوژه – پایگاه شکاری – شهر همدان – نیروی هوایی ارتش
 • کد مرکز اعزام 026: مرکز آموزشی عجب شیر در آذربایجان شرقی
 • کد مرکز اعزام 027: مرکز آموزشی وظیفه و شهدای میدان تیر سمنان در سمنان – پدافند هوایی ارتش
 • کد مرکز اعزام 028: مرکز آموزشی بابلسر – شهر بابلسر استان مازندران – پدافند هوایی ارتش
 • کد مرکز اعزام 029: مرکزآموزشی سردرود – شهر سردرود تبریز استان آذربایجان شرقی – نیروی هوایی ارتش
 • کد مرکز اعزام 031: مرکز آموزشی هاشم آباد – شهر نائین هاشم آباد استان اصفهان – پدافند هوایی ارتش
 • کد مرکز اعزام 032: مرکز آموزشی تهران در تهران – پدافند هوایی ارتش
 • کد مرکز اعزام033:  مرکز آموزشی عجب شیر در عجب شیر آذربایجان شرقی – نیروی زمینی ارتش
 • کد مرکز اعزام 034: مرکز آموزشی شهدای آتش نشان در کرج استان البرز – نیروی انتظامی
 • کد مرکز اعزام 035: مرکز آموزشی شهدای وظیفه تهران – نیروی زمینی ارتش
 • کد مرکز اعزام 036: مرکز اموزشی شهید انشایی تهران – نیروی زمینی ارتش
 • کد مرکز اعزام 037: مرکز آموزشی شهید شعبان برخورداری در بیرجند استان آذربایجان شرقی – نیروی زمینی ارتش
 • کد مرکز اعزام 038: مرکز آموزشی امام رضا – شهر کرمان استان خراسان جنوبی – نیروی زمینی ارتش
 • کد مرکز اعزام 039: مرکز آموزشی شهید اشرف گنجوی کرمان – نیروی زمینی ارتش
 • کد مرکز اعزام 040: مرکز آموزشی شهید سید قنبر ترابی – شهر کازرون استان فارس – نیروی زمینی ارتش
 • کد مرکز اعزام 041: مرکز آموزشی شهید ابراهیم نوری – شهر خاش سیستان و بلوچستان – نیروی زمینی ارتش
 • کد مرکز اعزام 042: مرکز آموزشی هوابرد شیراز – نیروی زمینی ارتش
 • کد مرکز اعزام 044: مرکز آموزشی تیپ هوابرد ارتش شیراز – نیروی زمینی ارتش
 • کد مرکز اعزام 045: مرکز آموزشی مراغه – شهر مراغه استان آذربایجان شرقی – نیروی زمینی ارتش
 • کد مرکز اعزام 046: مرکز آموزشی شهرضا – شهر ضا استان اصفهان – نیروی زمینی ارتش
 • کد مرکز اعزام 047: مرکز آموزشی توپخانه 33 – شهر پرندک استان تهران – نیروی زمینی ارتش
 • کد مرکز اعزام 049: مرکز آموزشی قزوین – شهر قزوین – نیروی زمینی ارتش
 • کد مرکز اعزام 052: مرکز آموزشی شهید حسن آبشناسان در پرندک استان تهران – نیروی زمینی ارتش
 • کد مرکز اعزام 053: مرکز آموزشی دوآب – شهر دوآب استان مازندران – نیروی زمینی ارتش
 • کد مرکز اعزام 054: مرکز آموزشی چهل دختر – شهر چهل دختر شاهرود در استان سمنان – نیروی زمینی ارتش
 • کد مرکز اعزام 056: مرکز آموزشی امام قلی – شهر قوچان استان خراسان رضوی – نیروی زمینی ارتش
 • کد مرکز اعزام 057: مرکز آموزشی کرمانشاه در کرمانشاه – نیروی زمینی ارتش
 • کد مرکز اعزام 059: مرکز آموزشی شهدای کرمانشاه در کرمانشاه – نیروی زمینی سپاه
 • کد مرکز اعزام 062: مرکز آموزشی شهید هاشمی نژاد – شهر شیروان استان خراسان رضوی – نیروی زمینی سپاه
 • کد مرکز اعزام 064: مرکز آموزشی نبی اکرم – شهر میبد استان یزد – نیروی زمینی سپاه
 • کد مرکز اعزام 065: مرکز آموزشی شهید بهشتی – شهر شیروان استان خراسان رضوی – نیروی مقاومت
 • کد مرکز اعزام 068: مرکز آموزشی بوشهر – شهر بوشهر – نیروی هوایی ارتش
 • کد مرکز اعزام 070: مرکز آموزشی کرمان در کرمان – نیروی زمینی سپاه
 • کد مرکز اعزام 071: مرکز آموزشی امام رضا- ع – شهر کازرون استان فارس – نیروی زمینی سپاه
 • کد مرکز اعزام 072: مرکز آموزشی شهید ثابت خواه – شهر گیلان غرب استان کرمانشاه – نیروی زمینی سپاه
 • کد مرکز اعزام 073: مرکز آموزشی شهید قاضی – شهر تبریز استان آذربایجان شرقی – نیروی زمینی سپاه
 • کد مرکز اعزام 074: مرکز آموزشی ولیعصر – عج – شهر  آباده استان فارس – نیروی زمینی سپاه
 • کد مرکز اعزام 075: مرکز آموزشی شهدا جوادنیا در قزوین – وزارت دفاع
 • کد مرکز اعزام 076: مرکز آموزشی تبریز در تبریز استان آذربایجان شرقی – نیروی انتظامی
 • کد مرکز اعزام 077: مرکز آموزشی کرمان در کرمان – هواپیمایی
 • کد مرکز اعزام 078: مرکز آموزشی خاتم – شهر خاتم استان یزد – نیروی هوای سپاه
 • کد مرکز اعزام 080: مرکز آموزشی ستاد مشترک سپاه
 • کد مرکز اعزام 081: مرکز آموزشی مرودشت – شهر مرودشت استان فارس – سپاه
 • کد مرکز اعزام 082: مرکز آموزشی احمد بن موسی – شهر مرودشت استان فارس – نیروی دریایی سپاه
 • کد مرکز اعزام 083: مرکز آموزشی مالک اشتر – شهر ارومیه استان آذربایجان غربی – نیروی زمینی سپاه
 • کد مرکز اعزام 085: مرکز آموزشی کوهک در کوهک تهران – نیروی زمینی ارتش
 • کد مرکز اعزام 086: مرکز آموزشی کهریزک در کهریزک تهران – دژبانی ارتش
 • کد مرکز اعزام 087: مرکز آموزشی خاتمی یزد در یزد – نیروی مقاومت سپاه
 • کد مرکز اعزام 088: مرکز آموزشی اردکان – شهر اردکان استان یزد – نیروی هوایی سپاه
 • کد مرکز اعزام 089: مرکز آموزشی شهید کچویی در کرج استان البرز – سازمان زندان ها قوه قضائیه
 • کد مرکز اعزام 091: مرکز آموزشی امام سجاد – شهر اقلید استان فارس – نیروی زمینی سپاه
 • کد مرکز اعزام 094: مرکز آموزشی ولیعصر – شهر ساری استان مازندران – نیروی زمینی سپاه
 • کد مرکز اعزام 0101: مرکز آموزشی شهید باکری – شهر دزفول استان خوزستان – نیروی زمینی سپاه
 • کد مرکز اعزام 0105: مرکز آموزشی المهدی – شهر بابل استان مازندران – نیروی زمینی سپاه
 • کد مرکز اعزام 0106: مرکز آموزشی جهرم – شهر جهرم استان فارس – نیروی انتظامی
 • کد مرکز اعزام 0114: مرکز آموزشی شکاری تبریز – شهر تبریز استان آذربایجان شرقی – نیروی هوایی ارتش
 • کد مرکز اعزام 115: مرکز آموزشی شهید وحدتی فر – شهر دزفول استان خوزستان – نیروی هوایی ارتش
 • کد مرکز اعزام 0119: مرکز آموزشی سیرجان – شهر سیرجان استان کرمان – نیروی هوایی ارتش
 • کد مرکز اعزام 0123: مرکز آموزشی شهید هاشمی نژاد – شهر نیشابور استان خراسان رضوی – نیروی زمینی سپاه
 • کد مرکز اعزام 0128: مرکز آموزشی شهید بابایی اصفهان در اصفهان – نیروی هوایی ارتش
 • کد مرکز اعزام 0135: مرکز آموزشی شهید قدوسی در یزد – نیروی زمینی سپاه
 • کد مرکز اعزام 0141: مرکز آموزشی شهید حبیب الهی – شهر اهواز استان خوزستان – نیروی زمینی سپاه
 • کد مرکز اعزام 0159: مرکز آموزشی شیراز – شهر شیراز استان فارس – یگان ویژه
 • کد مرکز اعزام 0164: مرکز آموزشی پدافند بهبهان – شهر شیراز استان فارس – نیروی هوایی ارتش
 • کد مرکز اعزام 0174: مرکز آموزشی پدافند شیراز – شهر شیراز استان فارس – نیروی هوایی ارتش
 • کد مرکز اعزام 0175: مرکز آموزشی شهید وحدتی فر در دزفول استان خوزستان – نیروی هوایی ارتش
 • کد مرکز اعزام 0176: مرکز آموزشی امام حسین در تهران – نیروی هوایی ارتش
 • کد مرکز اعزام 0181: مرکز آموزشی نیروی هوایی مشهد در مشهد استان خراسان رضوی – نیروی هوایی ارتش
 • کد مرکز اعزام 0182: مرکز آموزشی شهید خضرایی در تهران – نیروی هوایی ارتش
 • کد مرکز اعزام 0185: مرکز آموزشی کرمانشاه در کرمانشاه – نیروی زمینی سپاه
 • کد مرکز اعزام 0189: مرکز آموزشی نیروی هوایی شیراز – شهر شیراز استان فارس – نیروی هوایی ارتش
 • کد مرکز اعزام 0200: مرکز آموزشی شهید قاسمیان در قائم شهر استان مازندران – نیروی انتظامی
 • کد مرکز اعزام 0206: مرکز آموزشی قلعه مرغی در تهران – هواپیمائی
 • کد مرکز اعزام 0215: مرکز آموزشی شهید پازوکی در پیشوا تهران – نیروی زمینی سپاه
 • کد مرکز اعزام 0223: مرکز آموزشی خاتمی در خاتم استان یزد – نیروی زمینی سپاه
 • کد مرکز اعزام 0226: مرکز آموزشی مازاد – در روز تقسیم سربازان، هر جا که نیرو لازم باشد به این پادگان اعزام خواهد شد
 • کد مرکز اعزام 0231: مرکز آموزشی بندر انزلی در بندرانزلی استان گیلان – نیروی دریایی ارتش
 • کد مرکز اعزام 0232: مرکز آموزشی یگان ویژه زاهدان – یگان ویژه نیروی انتظامی
 • کد مرکز اعزام 0233: مرکز آموزشی لشکرک تهران – نیروی زمینی ارتش
 • کد مرکز اعزام 0234: مرکز آموزشی شهید نامجو در حسن رود استان گیلان – نیروی دریایی ارتش
 • کد مرکز اعزام 0235: مرکز آموزشی لشکرک تهران در مرکز آموزش تکاور جاده لواسانات – نیروی زمینی ارتش
 • کد مرکز اعزام 0238: مرکز آموزشی یگان ویژه مشهد – شهر مشهد استان خراسان رضوی – یگان ویژه نیروی انتظامی
 • کد مرکز اعزام 0256: مرکز آموزشی شهید مدرس – شهر کرج استان البرز – نیروی زمینی سپاه
 • کد مرکز اعزام 0261: مرکز آموزشی مازندران – شهر ساری استان مازندران – نیروی انتظامی
 • کد مرکز اعزام 0265: مرکز آموزشی باکری دزفول – شهر دزفول استان خوزستان – نیروی زمینی سپاه
 • کد مرکز اعزام 0270: مرکز آموزشی قزوین در قزوین – یگان ویژه نیروی انتظامی
 • کد مرکز اعزام 0277: مرکز آموزشی یگان امداد فاتب در تهران – یگان امداد نیروی انتظامی
 • کد مرکز اعزام 0288: مرکز آموزشی عاشورا – شهر تبریز استان آذربایجان شرقی – ارتش
 • کد مرکز اعزام 0291: مرکز آموزشی امام علی – شهر مبارکه استان اصفهان – نیروی زمینی سپاه
 • کد مرکز اعزام 0296: مرکز آموزشی قمر بنی هاشم – شهر کرد استان چهارمحال و بختیاری – نیروی زمینی سپاه
 • کد مرکز اعزام 0301: مرکز آموزشی زنجان در زنجان – نیروی زمینی سپاه
 • کد مرکز اعزام 0311: مرکز آموزشی گلستان – سپاه
 • کد مرکز اعزام 0335: مرکز آموزشی ارتش تهران – نیروی زمینی ارتش
 • کد مرکز اعزام 0425: مرکز آموزشی شهید رجایی در کرمانشاه – نیروی انتظامی

بیشتر بدانید:

استعلام سربازی با کد ملی

مدت خدمت سربازی در سال 1401 چند ماه است

ترتیب درجه های نظامی بر حسب مدرک تحصیلی 

به این مقاله امتیاز دهید
منابع :
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی