جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه همدان۱۴۰۲-۱۴۰۳ |کارنامه

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 78380

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه همدان۱۴۰۲-۱۴۰۳ |کارنامه

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه همدان۱۴۰۲-۱۴۰۳ |کارنامه 1

در این مقاله به تمامی انچه که شما درباره آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه همدان در سال گذشته نیاز دارید پرداخته ایم همچنین برای شما نمونه کارنامه اخرین پذیرفته شدگان در دانشگاه همدان را قرار داده ایم همچنین جداول کل پذیرفته شدگان دانشگاه همدان در سال اخیر را در انتهای این مقاله درج کرده ایم برای کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد میشود تا آخر این مقاله با ما همراه باشید .آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه همدان ۱۴۰۳ ونمونه کارنامه


داوطلبانی که علاقه مند به ادامه تحصیل در دانشگاه پزشکی همدان هستند برای بدست اوردن نتیجه دلخواه بهتر است که آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه همدان و نمونه کارنامه را مشاهده کرده و برنامه ریزی تحصیلی خود را برای کسب نتیجه بهتر انجام دهند زیرا اگاهی از آخرین رتبه قبولی پزشکی همدان میتواند راهنمای خوبی برای داوطلبان این رشته باشد.

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
نظام جدید 17360 4913 منطقه 3 پسر كبودرآهنگ پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-محل خدمت پزشک قانوني تويسرکان

اگر شما داوطلب تحصیل در دانشگاه پزشکی همدان هستید باید  هزینه های دانشگاه همدان / محیط/  مسیر و علاقه خود را هم در نظر بگیرید چنانچه درباره این دانتشگاه و سایر دانشگاه های کشور سوالی داشتید میتوانید با شماره 9099071613 تماس حاصل فرمایید تا مشاورین ما برای انتخاب درست شما را راهنمایی کنند .آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه همدان ۱۴۰۳ در هر سه منطقه


طبق امار منتشر شده تمامی قبول شدگان پزشکی در دانشگاه همدان سال گذشته نیم سال اول و دوم به صورت زیر که در جدول اورده ایم میباشد .


گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
نظام جدید 4315 1384 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 574 233 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 898 382 منطقه 2 پسر ملاير پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1317 563 منطقه 2 دختر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1406 608 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1640 710 منطقه 2 دختر نهاوند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2076 907 منطقه 2 پسر ملاير پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2158 949 منطقه 2 دختر بروجرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2554 1150 منطقه 2 پسر بروجرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2798 1258 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2833 1272 منطقه 2 دختر بروجرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2846 1280 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2992 1345 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3467 1533 منطقه 2 دختر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3497 1547 منطقه 2 دختر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3588 1591 منطقه 2 دختر تويسركان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3680 1628 منطقه 2 پسر بروجرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3745 1657 منطقه 2 پسر بروجرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3786 1676 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3818 1694 منطقه 2 دختر گلپايگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3936 1743 منطقه 2 پسر بروجرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4033 1786 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4224 1863 منطقه 2 دختر خرم آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4267 1883 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4343 1914 منطقه 2 پسر ملاير پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4434 1949 منطقه 2 دختر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 4441 1953 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4459 1963 منطقه 2 دختر بروجرد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4474 1973 منطقه 2 دختر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4510 1985 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4614 2039 منطقه 2 دختر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4620 2042 منطقه 2 دختر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4826 2141 منطقه 2 دختر ملاير پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5118 2270 منطقه 2 دختر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 6453 2876 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-نيمسال دوم
نظام جدید 8204 3613 منطقه 2 دختر نهاوند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-نيمسال اول
نظام جدید 8753 3843 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-نيمسال اول
نظام جدید 8883 3907 منطقه 2 دختر نهاوند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-نيمسال اول
نظام جدید 9768 4294 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-نيمسال اول
نظام جدید 10152 4468 منطقه 2 دختر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-نيمسال اول
نظام جدید 10182 4484 منطقه 2 دختر نهاوند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-نيمسال اول
نظام جدید 10830 4760 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-نيمسال اول
نظام جدید 10830 4760 منطقه 2 دختر نهاوند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-نيمسال اول
نظام جدید 11063 4862 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-نيمسال اول
نظام جدید 11443 5020 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-نيمسال اول
نظام جدید 11637 5103 منطقه 2 دختر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-نيمسال اول
نظام جدید 11733 5137 منطقه 2 دختر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-نيمسال دوم
نظام جدید 11749 5145 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-نيمسال دوم
نظام جدید 12430 5425 منطقه 2 دختر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-نيمسال دوم
نظام جدید 12828 5605 منطقه 2 دختر نهاوند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-نيمسال دوم
نظام جدید 12909 5640 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-نيمسال دوم
نظام جدید 13321 5842 منطقه 2 دختر قروه درجزين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-نيمسال دوم
نظام جدید 13443 5898 منطقه 2 دختر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-نيمسال دوم
نظام جدید 14711 6427 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-محل خدمت تويسرکان
نظام جدید 15060 6564 منطقه 2 پسر نهاوند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-محل خدمت پزشک قانوني ملاير
نظام جدید 15076 6572 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-محل خدمت فامنين
نظام جدید 15304 6670 منطقه 2 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-محل خدمت پزشک قانوني بهار
نظام جدید 15426 6722 منطقه 2 دختر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-محل خدمت رزن
نظام جدید 16415 7143 منطقه 2 دختر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 16620 7213 منطقه 2 دختر تويسركان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-محل خدمت نهاوند
نظام جدید 1127 256 منطقه 3 دختر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2496 551 منطقه 3 پسر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2528 563 منطقه 3 دختر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2782 629 منطقه 3 پسر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2864 653 منطقه 3 دختر آبادان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2921 668 منطقه 3 پسر كوهدشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2975 680 منطقه 3 دختر ايلام پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3135 715 منطقه 3 پسر پلدختر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3419 797 منطقه 3 پسر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3583 842 منطقه 3 پسر بوكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3845 905 منطقه 3 پسر دورود پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3890 916 منطقه 3 پسر كوهدشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4104 970 منطقه 3 دختر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4122 976 منطقه 3 پسر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4206 1000 منطقه 3 پسر ايلام پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4250 1014 منطقه 3 پسر قم پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4372 1049 منطقه 3 پسر كوهدشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4372 1049 منطقه 3 پسر دهدشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4647 1128 منطقه 3 دختر انديمشك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4694 1139 منطقه 3 پسر كوهدشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 4810 1166 منطقه 3 دختر اليگودرز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 4905 1190 منطقه 3 دختر اركوازملكشاهي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5118 1255 منطقه 3 پسر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5200 1279 منطقه 3 دختر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5232 1290 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5232 1290 منطقه 3 پسر جوانرود پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 8802 2306 منطقه 3 پسر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 9286 2442 منطقه 3 دختر ايلام پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 10236 2707 منطقه 3 دختر قروه درجزين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 10265 2718 منطقه 3 پسر رزن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-نيمسال اول
نظام جدید 10542 2804 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 10891 2897 منطقه 3 دختر ايلام پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 11016 2934 منطقه 3 دختر كوهدشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 11556 3086 منطقه 3 دختر رزن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-نيمسال اول
نظام جدید 13664 3731 منطقه 3 دختر قروه درجزين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-نيمسال دوم
نظام جدید 15233 4212 منطقه 3 پسر كبودرآهنگ پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-محل خدمت کبودرآهنگ
نظام جدید 17302 4891 منطقه 3 پسر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 17360 4913 منطقه 3 پسر كبودرآهنگ پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان-محل خدمت پزشک قانوني تويسرکان

سوالات متداول

 آیا سهمیه مناطق در رتبه تاثیر دارد ؟ بله سهمیه هر منطقه در رتبه داوطلب تاثیر مستقیمی دارد.

 آیا دانشگاه پزشکی همدان دولتی است ؟ بله همدان هم دانشگاه دولتی و هم ازاد دارد.

آیا میتوان تراز را محاسبه کرد ؟ بله ما در ادامه برای شما فرمول محاسبه تراز را در اختیارتان گذاشته ایم اما اگر قادر به محاسبه نشدید با مشاوران ماتماس بگیرید تا شمارا  راهنمایی کنند . (جهت ارتباط با ما میتوانید با شماره گیری 9099071613 بدون گرفتن پیش شماره با ما ارتباط برقرار کنید.)


به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه همدان۱۴۰۲-۱۴۰۳ |کارنامه

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی