جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران- ساری ۱۴۰۲-۱۴۰۳|کارنامه

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 78304

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران- ساری ۱۴۰۲-۱۴۰۳|کارنامه

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران - ساری

همانطور که میدانیم اطلاع داشتن از آخرین رتبه قبولی علوم پزشکی مازندران ساری کمک بسیاری به ما میکند. متقاضیانی که تمایل به ادامه تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری را دارند برای دریافت نت

یجه مد نظر بایستی آخرین رتبه پزشکی پذیرفته شدگان سال گذشته را بررسی کرده و طبق آن برنامه ریزی مورد نیاز را انجام دهند زیرا قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری در کنکور 1402_1403 می تواند راهنمای مناسبی برای اولویت بندی رشته محل های مورد نظر متقاضیان باشد.
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری ۱۴۰۳

رتبه لازم قبولی در سال ۱۴۰۳: متخصصان و کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی خبرینو پاسخگوی سوالات و ابهامات شما درباره برنامه ریزی کنکور / تاثیر سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگران / تاثیر سهمیه ۵ درصدی  ایثارگران / تاثیر بومی گزینی / نحوه انتخاب صحیح انتخاب رشته و آخرین رتبه قبولی پزشکی ساری مازندران و سایر مباحث مرتبط با ان جهت کسب موفقیت شما در کنکور سراسری است .

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ساری – مازندران ۱۴۰۳: آخرین رتبه قبولی سال گذشته و کارنامه و تراز یکی از مهم ترین مسئله کنکور است . داوطلبان میتوانند با مطالعه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ساری – مازندران ۱۴۰۳ از رتبه ها و آمار مورد نیاز مطلع شوند .


آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری منطقه ۱

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر  رشته قبولی
نظام جدید 3864 1240 منطقه 1 دختر تهران پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری منطقه ۲

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر  رشته قبولی
نظام جدید 15947 6948 منطقه 2 پسر نور پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-محل خدمت زندان نوشهر

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری منطقه ۳

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر  رشته قبولی
نظام جدید 7232 1844 منطقه 3 پسر تربت جام پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول

رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری ۱۴۰۲

امروزه دغدغه اصلی داوطلبان کنکور علوم پزشکی رتبه است که از اهمیت بالایی برخوردار است و رقابت در کنکور پزشکی بسیار بیشتر از سایر رشته ها است و یکی از بهترین دانشگاه های کشور دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری است . در جدول زیر رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری را در اختیار شما گذاشته ایم با توجه به رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری در دوره قبلی کنکور از حدود رتبه لازم برای قبولی مطلع میشوید.
رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری(منطقه ۱ و ۲ و ۳)


گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
نظام جدید 2904 933 منطقه 1 پسر مشهد پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 3028 976 منطقه 1 دختر تبریز پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3037 979 منطقه 1 پسر مشهد پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3099 1004 منطقه 1 دختر مشهد پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3724 1204 منطقه 1 پسر تهران پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3745 1209 منطقه 1 دختر تهران پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3864 1240 منطقه 1 دختر تهران پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 794 334 منطقه 2 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 984 419 منطقه 2 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1035 435 منطقه 2 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1074 449 منطقه 2 دختر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1178 504 منطقه 2 پسر كیاكلا پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1358 584 منطقه 2 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1712 740 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1774 774 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1774 774 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1778 777 منطقه 2 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1934 848 منطقه 2 دختر كاشمر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2036 886 منطقه 2 دختر نیشابور پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 2285 1012 منطقه 2 پسر بهشهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2356 1050 منطقه 2 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2386 1064 منطقه 2 پسر زاهدان پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2434 1092 منطقه 2 پسر تربت حیدریه پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2463 1110 منطقه 2 پسر سنندج پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2603 1176 منطقه 2 دختر قوچان پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2735 1229 منطقه 2 دختر بابل پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2798 1258 منطقه 2 دختر سلطان آبادسبزوار پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2826 1268 منطقه 2 پسر بهشهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2840 1276 منطقه 2 دختر شهركرد پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2949 1329 منطقه 2 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 3179 1415 منطقه 2 دختر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3348 1490 منطقه 2 دختر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3385 1502 منطقه 2 دختر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3400 1509 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3454 1528 منطقه 2 دختر قوچان پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3568 1582 منطقه 2 پسر شاهرود پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3666 1621 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3761 1664 منطقه 2 دختر نیشابور پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3831 1700 منطقه 2 دختر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3864 1713 منطقه 2 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 4115 1817 منطقه 2 دختر قوچان پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 4122 1819 منطقه 2 دختر بابل پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 4190 1848 منطقه 2 پسر گرگان پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 6848 3060 منطقه 2 پسر نوشهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول
نظام جدید 8838 3888 منطقه 2 دختر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول
نظام جدید 9654 4241 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول
نظام جدید 9989 4396 منطقه 2 دختر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول
نظام جدید 10919 4801 منطقه 2 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول
نظام جدید 11280 4953 منطقه 2 دختر بابل پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-محل خدمت زندان آمل
نظام جدید 11306 4965 منطقه 2 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول
نظام جدید 11622 5098 منطقه 2 دختر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول
نظام جدید 11622 5098 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول
نظام جدید 12092 5277 منطقه 2 دختر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول
نظام جدید 12443 5431 منطقه 2 پسر آمل پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول
نظام جدید 12464 5441 منطقه 2 دختر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول
نظام جدید 12578 5492 منطقه 2 پسر بهشهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم
نظام جدید 12594 5499 منطقه 2 پسر جویبار پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم
نظام جدید 12669 5535 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم
نظام جدید 12785 5585 منطقه 2 دختر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم
نظام جدید 12893 5629 منطقه 2 دختر نور پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-محل خدمت پزشک قانونی نور
نظام جدید 12924 5648 منطقه 2 پسر بابل پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-محل خدمت سواد کوه
نظام جدید 13128 5749 منطقه 2 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم
نظام جدید 13128 5749 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم
نظام جدید 13516 5932 منطقه 2 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم
نظام جدید 13516 5932 منطقه 2 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم
نظام جدید 13554 5952 منطقه 2 دختر آمل پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم
نظام جدید 13637 5983 منطقه 2 دختر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم
نظام جدید 13676 6003 منطقه 2 دختر بابل پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم
نظام جدید 13698 6015 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم
نظام جدید 13713 6022 منطقه 2 دختر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم
نظام جدید 14151 6195 منطقه 2 پسر بهشهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-محل خدمت پزشک قانونی نکا
نظام جدید 14536 6361 منطقه 2 دختر بهشهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-محل خدمت سواد کوه
نظام جدید 15947 6948 منطقه 2 پسر نور پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-محل خدمت زندان نوشهر
نظام جدید 1261 285 منطقه 3 دختر گنبد پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2006 450 منطقه 3 پسر مینودشت پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2471 541 منطقه 3 پسر گالیكش پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2471 541 منطقه 3 پسر نكا پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2656 595 منطقه 3 دختر اسفراین پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2683 603 منطقه 3 دختر جاجرم پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2886 661 منطقه 3 پسر شیروان پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2934 671 منطقه 3 پسر مینودشت پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 3109 707 منطقه 3 دختر كلاله پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 3568 838 منطقه 3 دختر نكا پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 4315 1029 منطقه 3 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 4404 1059 منطقه 3 پسر زیراب سوادکوه پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 5036 1231 منطقه 3 دختر شیرگاه پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 5074 1243 منطقه 3 دختر گنبد پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 5243 1295 منطقه 3 دختر تنكابن پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 5776 1448 منطقه 3 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 6552 1647 منطقه 3 پسر آزادشهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 7143 1813 منطقه 3 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول
نظام جدید 7232 1844 منطقه 3 پسر تربت جام پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
جهت مشاوره انتخاب رشته و آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری ۱۴۰۳/ کارنامه میتوانید از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره تلفن 9099071613 تماس بگیرید کارشناسان این سامانه از طریق سیستم مشاوره تلفنی راهنما و پاسخگوی شما هستند امکان تماس هر رور از ساعت 8 صبح تا 12 شب فراهم میباشد .

کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری 1402

با مطالعه جدول زیر به اهمیت دروس در قبولی رشته پزشکی پی خواهید برد و همچنین برای شما علاوه برکارنامه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری 1403 رتبه کشوری و رتبه در سهمیه  و سهمیه در منطقه را فراهم کرده ایم تا با مطالعه این جدول انتخاب درستی داشته باشید. برای شما اطلاعات کارنامه اخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری منطقه های 1 و 2 و 3 را اورده ایم و در ادامه به صورت مفصل به رتبه و تراز میپردازیم :کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری منطقه ۱

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی کارنامه
3864 1240 منطقه 1 دختر تهران پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم دانلود فایل کارنامه


کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری منطقه 2

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی کارنامه
15948 6948 منطقه 2 پسر نور پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-محل خدمت زندان نوشهر دانلود فایل کارنامه


کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری منطقه 3

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی کارنامه
7232 1844 منطقه 3 پسر تربت جام پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول دانلود فایل کارنامه

تراز قبولی دانشگاه مازندران – ساری

دانشگاه مازندران – ساری جز دانشگاه های مطرح ایران است و همانند دیگر دانشگاه ها هر ساله میزان ظرفیت محدودی دانشجو در رشته پزشکی میپذیرد و یکی از شرایط لازم برای قبولی در این دانشگاه داشتن تراز و معدل قابل قبول است . علاقه مندان برای قبولی در این رشته و دانشگاه و ورود به دانشگاه های دولتی بایستی دروس تخصصی را که حائز اهمیت هستند را بیشتر مطالعه کرده و با تهیه کتاب های تست معتبر و موثق  بای قبولی در ازمون پزشکی دانشگاه مازندران – ساری استفاده نمایند در جدول زیر رای شما مخاطبان گرامی رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه مازندران-ساری را فراهم کرده ایم:

تراز کنکور یا نمره کل در کارنامه اولیه کنکور سراسری، معیاری برای تعیین وضعیت علمی داوطلب، در مقایسه با سایر شرکت کنندگان است. هر چقدر تراز داوطلب نسبت به سایر شرکت کنندگان بالاتر باشد، شانس قبولی متقاضی برای پذیرش در دانشگاه و رشته های برتر بیشتر است. داوطلبانی که کارنامه اولیه خود را دریافت می کنند، با قسمت های مختلفی روبرو می شوند. یکی از بخش های کارنامه کنکور، رتبه در سهمیه و تراز کنکور می باشد. برای محاسبه تراز قبولی پزشکی دانشگاه مازندران-ساری می توانید با شماره تلفن ده رقمی مندرج در همین صفحه تماس بگیرید.

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران- ساری ۱۴۰۲-۱۴۰۳|کارنامه 1


رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری 1401

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
نظام جدید 1703 532 منطقه 1 پسر مشهد پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2079 625 منطقه 1 دختر مشهد پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2306 693 منطقه 1 دختر مشهد پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2732 832 منطقه 1 دختر مشهد پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 3169 969 منطقه 1 دختر تهران پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3302 1013 منطقه 1 پسر مشهد پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3804 1157 منطقه 1 دختر مشهد پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3846 1165 منطقه 1 پسر تهران پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3864 1170 منطقه 1 پسر تهران پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 851 379 منطقه 2 پسر گرگان پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 922 411 منطقه 2 دختر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 989 441 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1091 483 منطقه 2 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1099 488 منطقه 2 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1102 490 منطقه 2 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1362 604 منطقه 2 پسر گرگان پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1520 668 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1727 754 منطقه 2 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1757 768 منطقه 2 پسر بهشهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1828 798 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 1884 818 منطقه 2 پسر نیشابور پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2005 880 منطقه 2 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2327 1001 منطقه 2 دختر بابل پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2471 1064 منطقه 2 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2578 1107 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2585 1111 منطقه 2 دختر سبزوار پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2619 1120 منطقه 2 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2619 1120 منطقه 2 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2693 1143 منطقه 2 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2765 1176 منطقه 2 دختر بجنورد پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2788 1183 منطقه 2 پسر سبزوار پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2814 1193 منطقه 2 دختر بابل پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 2842 1204 منطقه 2 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 2899 1219 منطقه 2 دختر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 2980 1248 منطقه 2 دختر تهران پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 2984 1250 منطقه 2 پسر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3104 1299 منطقه 2 دختر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3427 1419 منطقه 2 پسر بابلسر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3466 1432 منطقه 2 پسر بندرعباس پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3521 1459 منطقه 2 دختر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3635 1509 منطقه 2 دختر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3659 1516 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3673 1521 منطقه 2 دختر قوچان پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3768 1564 منطقه 2 دختر ساری پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3784 1573 منطقه 2 دختر بجنورد پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3795 1579 منطقه 2 پسر آمل پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3826 1590 منطقه 2 پسر بابل پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3838 1596 منطقه 2 دختر تربت حیدریه پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3872 1608 منطقه 2 دختر آمل پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3949 1637 منطقه 2 دختر نیشابور پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 3949 1637 منطقه 2 پسر بهشهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 2055 537 منطقه 3 دختر نكا پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2125 558 منطقه 3 پسر جاجرم پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2284 613 منطقه 3 دختر آزادشهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 2397 649 منطقه 3 دختر اسفراین پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2639 714 منطقه 3 دختر اسفراین پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 2706 737 منطقه 3 پسر گنبد پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 2828 773 منطقه 3 پسر تنكابن پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 3195 884 منطقه 3 پسر تنكابن پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول
نظام جدید 4099 1162 منطقه 3 پسر علی آبادكتول پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 5025 1420 منطقه 3 پسر گنبد پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 5312 1518 منطقه 3 دختر آزادشهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم
نظام جدید 5558 1585 منطقه 3 پسر تالش پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران- ساری ۱۴۰۲-۱۴۰۳|کارنامه 2

کلام پایانی :

ما در این مقاله تمامی اطلاعات راجع به آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری ۱۴۰۳ و کارنامه را در اختیار شما گذاشته ایم در نظر داشته باشید که برای قبولی پزشکی دانشگاه مازندران-ساری در کنکور، ملاک هایی نظیر ظرفیت دانشگاه مازندران-ساری، تاثیر معدل، تاثیر سهمیه های مناطق، جانباز، خانواده شهدا و …. را نمی توان نادیده گرفت. بنابراین پیشنهاد می کنیم برای اینکه انتخاب رشته آگاهانه و صحیح داشته باشید، حتما از راهنمایی مشاور تحصیلی کنکور استفاده کنید. برای تماس با مشاور میتوانید از طریق شماره تلفن زیر اقدام کنید.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران- ساری ۱۴۰۲-۱۴۰۳|کارنامه

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی