جهت مشاوره در زمینه قبولی پزشکی دانشگاه سنندج

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 78426

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سنندج ۱۴۰۲-۱۴۰۳|کارنامه

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سنندج

بررسی آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سنندج ۱۴۰۳ و کارنامه به داوطلبان کنکور کمک می کند تا از حدود رتبه لازم برای قبولی پزشکی سنندج مطلع شوند. متقاضیانی که تمایل به ادامه تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی سنندج را دارند برای دریافت نتیجه مد نظر بایستی آخرین رتبه پزشکی پذیرفته شدگان سال گذشته را بررسی کرده و طبق آن برنامه ریزی مورد نیاز را انجام دهند زیرا قبولی پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی سنندج در کنکور 1402_1403 می تواند راهنمای مناسبی برای اولویت بندی رشته محل های مورد نظر متقاضیان باشد.


آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سنندج ۱۴۰۳

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سنندج ۱۴۰۳: آخرین رتبه قبولی سال گذشته و کارنامه و تراز یکی از مهم ترین مسئله کنکور است . داوطلبان میتوانند با مطالعه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سنندج ۱۴۰۳ از رتبه ها و آمار مورد نیاز مطلع شوند .

رتبه لازم قبولی در سال ۱۴۰۳: متخصصان و کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی پاسخگوی سوالات و ابهامات شما درباره برنامه ریزی کنکور / تاثیر سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگران / تاثیر سهمیه ۵ درصدی  ایثارگران / تاثیر بومی گزینی / نحوه انتخاب صحیح انتخاب رشته و آخرین رتبه قبولی پزشکی سنندج سنندج و سایر مباحث مرتبط با ان جهت کسب موفقیت شما در کنکور سراسری است .

مشاور تحصیلی تلفنی: 9099071613


آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سنندج منطقه ۱

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی کارنامه
نظام جدید 6627 1997 منطقه 1 پسر تبريز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

مشاهده کارنامه


بیشتر بدانید: نرم افزار انتخاب رشته سازمان سنجشآخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سنندج منطقه ۲

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی کارنامه
نظام جدید 18304 7920 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت پزشک قانوني بيجار مشاهده کارنامه

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سنندج منطقه ۳

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی کارنامه
نظام جدید 17814 5063 منطقه 3 پسر سروآباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت بيجار مشاهده کارنامه

رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه سنندج ۱۴۰۲

در آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سنندج امروزه دغدغه اصلی داوطلبان کنکور علوم پزشکی رتبه است که از اهمیت بالایی برخوردار است و رقابت در کنکور پزشکی بسیار بیشتر از سایر رشته ها است و یکی از بهترین دانشگاه های کشور دانشگاه علوم پزشکی سنندج است . در جدول زیر رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه سنندج را در اختیار شما گذاشته ایم با توجه به رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سنندج در دوره قبلی کنکور از حدود رتبه لازم برای قبولی مطلع میشوید.

رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه سنندج(منطقه ۱ و ۲ و ۳)

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
نظام جدید 5187 1611 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5907 1791 منطقه 1 پسر بوكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6035 1831 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6627 1997 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 1094 461 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1311 558 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1568 675 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1808 795 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1832 803 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1990 870 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2339 1039 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3656 1615 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4259 1878 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4557 2006 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4729 2096 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5329 2369 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5414 2409 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5593 2490 منطقه 2 پسر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5645 2520 منطقه 2 دختر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5954 2646 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6022 2675 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6241 2776 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6463 2882 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6492 2896 منطقه 2 دختر مرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6512 2910 منطقه 2 دختر همدان پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6512 2910 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6608 2957 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6608 2957 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6751 3023 منطقه 2 پسر ديواندره پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 6927 3092 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 7034 3135 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 7241 3209 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال دوم
نظام جدید 7351 3253 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 7387 3267 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 7421 3281 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 8241 3633 منطقه 2 دختر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 8423 3713 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت مريوان
نظام جدید 8687 3816 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 8712 3826 منطقه 2 پسر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 9352 4105 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 9525 4187 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 9635 4234 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 10424 4575 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال دوم
نظام جدید 10570 4640 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال دوم
نظام جدید 11107 4886 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال دوم
نظام جدید 11458 5027 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال دوم
نظام جدید 11513 5048 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال دوم
نظام جدید 11556 5068 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال دوم
نظام جدید 11933 5222 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال دوم
نظام جدید 12015 5254 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت قروه
نظام جدید 12499 5459 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت زندان سنندج
نظام جدید 13266 5817 منطقه 2 پسر ملاير پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 14133 6187 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت دهگلان
نظام جدید 16948 7347 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت ديواندره
نظام جدید 18304 7920 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت پزشک قانوني بيجار
نظام جدید 2853 650 منطقه 3 پسر ديواندره پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2870 655 منطقه 3 دختر پيرانشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3912 922 منطقه 3 پسر بوكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 4050 956 منطقه 3 پسر بوكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4236 1010 منطقه 3 پسر كامياران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 4468 1079 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4535 1103 منطقه 3 دختر مهاباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4877 1179 منطقه 3 دختر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5321 1313 منطقه 3 دختر تكاب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5346 1319 منطقه 3 دختر هرسين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5508 1375 منطقه 3 پسر بوكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5714 1421 منطقه 3 دختر پيرانشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5789 1453 منطقه 3 پسر بوكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5794 1455 منطقه 3 پسر بوكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5855 1473 منطقه 3 دختر بوكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6314 1586 منطقه 3 پسر سلماس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6389 1609 منطقه 3 پسر شبستر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6485 1634 منطقه 3 پسر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6733 1695 منطقه 3 دختر مياندوآب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6823 1724 منطقه 3 پسر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 7208 1837 منطقه 3 پسر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 7490 1920 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 7574 1948 منطقه 3 دختر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 7939 2053 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 7977 2064 منطقه 3 پسر دهگلان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 8273 2141 منطقه 3 پسر ديواندره پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 8658 2270 منطقه 3 دختر كامياران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 9090 2382 منطقه 3 دختر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 9141 2400 منطقه 3 پسر بيجار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 9342 2459 منطقه 3 دختر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 9837 2593 منطقه 3 پسر سروآباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 10182 2690 منطقه 3 دختر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 10198 2694 منطقه 3 پسر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 10236 2707 منطقه 3 پسر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 10584 2820 منطقه 3 دختر بيجار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال دوم
نظام جدید 11143 2962 منطقه 3 پسر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال دوم
نظام جدید 11160 2967 منطقه 3 دختر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال دوم
نظام جدید 11186 2977 منطقه 3 پسر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال دوم
نظام جدید 12669 3433 منطقه 3 دختر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت قروه
نظام جدید 13041 3546 منطقه 3 دختر دهگلان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت دهگلان
نظام جدید 13606 3712 منطقه 3 دختر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت سقز
نظام جدید 14881 4098 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت سقز
نظام جدید 15342 4249 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت بانه
نظام جدید 15673 4359 منطقه 3 دختر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت بيجار
نظام جدید 16014 4466 منطقه 3 پسر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت ديواندره
نظام جدید 16220 4526 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت زندان سقز
نظام جدید 16336 4568 منطقه 3 دختر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت سروآباد
نظام جدید 16948 4777 منطقه 3 پسر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت پزشک قانوني مريوان
نظام جدید 17814 5063 منطقه 3 پسر سروآباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت بيجار
جهت مشاوره انتخاب رشته و آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سنندج ۱۴۰۳/ کارنامه میتوانید از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره تلفن 9099071613 تماس بگیرید کارشناسان این سامانه از طریق سیستم مشاوره تلفنی راهنما و پاسخگوی شما هستند امکان تماس هر رور از ساعت 8 صبح تا 12 شب فراهم میباشد .

کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه سنندج 1402

با مطالعه جدول زیر به اهمیت دروس در قبولی رشته پزشکی پی خواهید برد و همچنین برای شما علاوه برکارنامه قبولی پزشکی دانشگاه سنندج 1403 رتبه کشوری و رتبه در سهمیه  و سهمیه در منطقه را فراهم کرده ایم تا با مطالعه این جدول انتخاب درستی داشته باشید. برای شما اطلاعات کارنامه اخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سنندج منطقه های 1 و 2 و 3 را اورده ایم و در ادامه به صورت مفصل به رتبه و تراز میپردازیم :

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سنندج منطقه ۱

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی کارنامه
6223 1943 منطقه یک پسر تبریز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانلود فایل کارنامه

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سنندج منطقه 2

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی کارنامه
5764 2568 منطقه 2 پسر اردبیل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه دانلود فایل کارنامه

کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سنندج منطقه 3

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی کارنامه
6759 1705 منطقه 3 دختر پیرانشهر پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی سنندج / روزانه-نیمسال اول دانلود فایل کارنامه

تراز قبولی دانشگاه سنندج

دانشگاه سنندج جز دانشگاه های مطرح ایران است و همانند دیگر دانشگاه ها هر ساله میزان ظرفیت محدودی دانشجو در رشته پزشکی میپذیرد و یکی از شرایط لازم برای قبولی در این دانشگاه داشتن تراز و معدل قابل قبول است . علاقه مندان برای قبولی در این رشته و دانشگاه و ورود به دانشگاه های دولتی بایستی دروس تخصصی را که حائز اهمیت هستند را بیشتر مطالعه کرده و با تهیه کتاب های تست معتبر و موثق  بای قبولی در ازمون پزشکی دانشگاه سنندج استفاده نمایند در جدول زیر رای شما مخاطبان گرامی رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه سنندج را فراهم کرده ایم:

تراز کنکور یا نمره کل در کارنامه اولیه کنکور سراسری، معیاری برای تعیین وضعیت علمی داوطلب، در مقایسه با سایر شرکت کنندگان است. هر چقدر تراز داوطلب نسبت به سایر شرکت کنندگان بالاتر باشد، شانس قبولی متقاضی برای پذیرش در دانشگاه و رشته های برتر بیشتر است. داوطلبانی که کارنامه اولیه خود را دریافت می کنند، با قسمت های مختلفی روبرو می شوند. یکی از بخش های کارنامه کنکور، رتبه در سهمیه و تراز کنکور می باشد. برای محاسبه تراز قبولی پزشکی دانشگاه سنندج می توانید با شماره تلفن ده رقمی مندرج در همین صفحه تماس بگیرید.

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سنندج ۱۴۰۲-۱۴۰۳|کارنامه 1

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سنندج سال 1401

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
نظام جدید 5187 1611 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5907 1791 منطقه 1 پسر بوكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6035 1831 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6627 1997 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 1094 461 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1311 558 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1568 675 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1808 795 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1832 803 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1990 870 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2339 1039 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3656 1615 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4259 1878 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4557 2006 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4729 2096 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5329 2369 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5414 2409 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5593 2490 منطقه 2 پسر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5645 2520 منطقه 2 دختر همدان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5954 2646 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6022 2675 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6241 2776 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6463 2882 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6492 2896 منطقه 2 دختر مرند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6512 2910 منطقه 2 دختر همدان پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6512 2910 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6608 2957 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6608 2957 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6751 3023 منطقه 2 پسر ديواندره پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 6927 3092 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 7034 3135 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 7241 3209 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال دوم
نظام جدید 7351 3253 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 7387 3267 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 7421 3281 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 8241 3633 منطقه 2 دختر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 8423 3713 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت مريوان
نظام جدید 8687 3816 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 8712 3826 منطقه 2 پسر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 9352 4105 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 9525 4187 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 9635 4234 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 10424 4575 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال دوم
نظام جدید 10570 4640 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال دوم
نظام جدید 11107 4886 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال دوم
نظام جدید 11458 5027 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال دوم
نظام جدید 11513 5048 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال دوم
نظام جدید 11556 5068 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال دوم
نظام جدید 11933 5222 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال دوم
نظام جدید 12015 5254 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت قروه
نظام جدید 12499 5459 منطقه 2 دختر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت زندان سنندج
نظام جدید 13266 5817 منطقه 2 پسر ملاير پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 14133 6187 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت دهگلان
نظام جدید 16948 7347 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت ديواندره
نظام جدید 18304 7920 منطقه 2 پسر سنندج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت پزشک قانوني بيجار
نظام جدید 2853 650 منطقه 3 پسر ديواندره پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2870 655 منطقه 3 دختر پيرانشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3912 922 منطقه 3 پسر بوكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 4050 956 منطقه 3 پسر بوكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4236 1010 منطقه 3 پسر كامياران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 4468 1079 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4535 1103 منطقه 3 دختر مهاباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 4877 1179 منطقه 3 دختر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5321 1313 منطقه 3 دختر تكاب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5346 1319 منطقه 3 دختر هرسين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5508 1375 منطقه 3 پسر بوكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5714 1421 منطقه 3 دختر پيرانشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5789 1453 منطقه 3 پسر بوكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5794 1455 منطقه 3 پسر بوكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 5855 1473 منطقه 3 دختر بوكان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6314 1586 منطقه 3 پسر سلماس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6389 1609 منطقه 3 پسر شبستر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6485 1634 منطقه 3 پسر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6733 1695 منطقه 3 دختر مياندوآب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6823 1724 منطقه 3 پسر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 7208 1837 منطقه 3 پسر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 7490 1920 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 7574 1948 منطقه 3 دختر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 7939 2053 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 7977 2064 منطقه 3 پسر دهگلان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 8273 2141 منطقه 3 پسر ديواندره پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 8658 2270 منطقه 3 دختر كامياران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 9090 2382 منطقه 3 دختر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 9141 2400 منطقه 3 پسر بيجار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 9342 2459 منطقه 3 دختر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 9837 2593 منطقه 3 پسر سروآباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 10182 2690 منطقه 3 دختر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 10198 2694 منطقه 3 پسر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 10236 2707 منطقه 3 پسر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال اول
نظام جدید 10584 2820 منطقه 3 دختر بيجار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال دوم
نظام جدید 11143 2962 منطقه 3 پسر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال دوم
نظام جدید 11160 2967 منطقه 3 دختر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال دوم
نظام جدید 11186 2977 منطقه 3 پسر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-نيمسال دوم
نظام جدید 12669 3433 منطقه 3 دختر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت قروه
نظام جدید 13041 3546 منطقه 3 دختر دهگلان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت دهگلان
نظام جدید 13606 3712 منطقه 3 دختر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت سقز
نظام جدید 14881 4098 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت سقز
نظام جدید 15342 4249 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت بانه
نظام جدید 15673 4359 منطقه 3 دختر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت بيجار
نظام جدید 16014 4466 منطقه 3 پسر قروه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت ديواندره
نظام جدید 16220 4526 منطقه 3 پسر سقز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت زندان سقز
نظام جدید 16336 4568 منطقه 3 دختر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت سروآباد
نظام جدید 16948 4777 منطقه 3 پسر مريوان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت پزشک قانوني مريوان
نظام جدید 17814 5063 منطقه 3 پسر سروآباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت بيجار

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سنندج ۱۴۰۲-۱۴۰۳|کارنامه 2

کلام پایانی :

ما در این مقاله تمامی اطلاعات راجع به آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سنندج ۱۴۰۳ و کارنامه را در اختیار شما گذاشته ایم در نظر داشته باشید که برای قبولی پزشکی دانشگاه سنندج در کنکور، ملاک هایی نظیر ظرفیت دانشگاه سنندج، تاثیر معدل، تاثیر سهمیه های مناطق، جانباز، خانواده شهدا و …. را نمی توان نادیده گرفت. بنابراین پیشنهاد می کنیم برای اینکه انتخاب رشته آگاهانه و صحیح داشته باشید، حتما از راهنمایی مشاور تحصیلی کنکور استفاده کنید. برای تماس با مشاور میتوانید از طریق شماره تلفن زیر اقدام کنید.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه قبولی پزشکی دانشگاه سنندج

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی