جهت مشاوره در زمینه قبولی پزشکی دانشگاه بابل

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 78363

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه بابل ۱۴۰۲-۱۴۰۳ |کارنامه

در این مقاله به تمامی آنچه که شما درباره آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه بابل در سال گذشته نیاز دارید پرداخته ایم همچنین برای شما نمونه کارنامه آخرین پذیرفته شدگان در دانشگاه بابل را قرار داده ایم همچنین جداول کل پذیرفته شدگان دانشگاه بابل در سال اخیر را در انتهای این مقاله درج کرده ایم برای کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد میشود تا آخر این مقاله با ما همراه باشید .


آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه بابل ۱۴۰۳ و نمونه کارنامه

داوطلبانی که علاقه مند به ادامه تحصیل در دانشگاه پزشکی بابل هستند برای بدست اوردن نتیجه دلخواه بهتر است که آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه بابل و نمونه کارنامه را مشاهده کرده و برنامه ریزی تحصیلی خود را برای کسب نتیجه بهتر انجام دهند زیرا اگاهی از آخرین رتبه قبولی پزشکی بابل میتواند راهنمای خوبی برای داوطلبان این رشته باشد.

اگر شما داوطلب تحصیل در دانشگاه پزشکی بابل هستید باید  هزینه های دانشگاه بابل / محیط/  مسیر و علاقه خود را هم در نظر بگیرید چنانچه درباره این دانتشگاه و سایر دانشگاه های کشور سوالی داشتید میتوانید با شماره 9099071613 تماس حاصل فرمایید تا مشاورین ما برای انتخاب درست شما را راهنمایی کنند .آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه بابل ۱۴۰۳ در هر سه منطقه

طبق امار منتشر شده تمامی قبول شدگان پزشکی در دانشگاه بابل سال گذشته نیم سال اول و دوم به صورت زیر که در جدول اورده ایم میباشد .

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
نظام جدید 6291 1908 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 888 378 منطقه 2 دختر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1107 469 منطقه 2 پسر نور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1137 486 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1191 512 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1523 656 منطقه 2 دختر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1547 667 منطقه 2 پسر اميركلا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1614 694 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1747 759 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1790 784 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1795 788 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1852 813 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1931 847 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1934 848 منطقه 2 پسر چالوس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2056 897 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2323 1032 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 2366 1052 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2368 1054 منطقه 2 دختر بابلسر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2373 1058 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2457 1106 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2477 1114 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2496 1124 منطقه 2 دختر بجنورد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2670 1203 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2750 1236 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2772 1241 منطقه 2 دختر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2782 1248 منطقه 2 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2840 1276 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3068 1380 منطقه 2 دختر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3109 1393 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3179 1415 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3497 1547 منطقه 2 دختر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 3524 1562 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 3543 1571 منطقه 2 دختر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 3713 1643 منطقه 2 دختر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 3745 1657 منطقه 2 پسر اميركلا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 3810 1690 منطقه 2 پسر چالوس پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 3825 1697 منطقه 2 دختر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 3870 1715 منطقه 2 دختر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 3874 1719 منطقه 2 پسر ساري پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 3878 1721 منطقه 2 دختر بندپي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 3968 1756 منطقه 2 دختر اروميه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 4007 1774 منطقه 2 دختر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 4042 1789 منطقه 2 دختر محمودآباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 4304 1897 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 4381 1931 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 4454 1960 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 4565 2011 منطقه 2 دختر كاشمر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 4588 2023 منطقه 2 پسر تربت حيدريه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5124 2274 منطقه 2 دختر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 5220 2320 منطقه 2 دختر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 5468 2432 منطقه 2 پسر نور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال اول
نظام جدید 5829 2598 منطقه 2 دختر دماوند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال اول
نظام جدید 5886 2621 منطقه 2 دختر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 6281 2798 منطقه 2 پسر جويبار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 6475 2889 منطقه 2 دختر ساري پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 6658 2984 منطقه 2 دختر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 6668 2987 منطقه 2 دختر ساري پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 7799 3436 منطقه 2 دختر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-محل خدمت زندان بابل
نظام جدید 8029 3535 منطقه 2 دختر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال اول
نظام جدید 8369 3686 منطقه 2 دختر نور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال دوم
نظام جدید 8870 3900 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال اول
نظام جدید 9929 4366 منطقه 2 دختر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال اول
نظام جدید 10556 4634 منطقه 2 دختر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال دوم
نظام جدید 10671 4688 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال اول
نظام جدید 10682 4693 منطقه 2 دختر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال اول
نظام جدید 10722 4708 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال اول
نظام جدید 10891 4789 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال اول
نظام جدید 10981 4828 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال اول
نظام جدید 11291 4958 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال اول
نظام جدید 11306 4965 منطقه 2 دختر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 11350 4982 منطقه 2 پسر بندپي پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال دوم
نظام جدید 11365 4990 منطقه 2 دختر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال اول
نظام جدید 11403 5007 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال اول
نظام جدید 11577 5079 منطقه 2 دختر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال اول
نظام جدید 11749 5145 منطقه 2 دختر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال دوم
نظام جدید 12669 5535 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 12707 5553 منطقه 2 دختر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال دوم
نظام جدید 12760 5574 منطقه 2 دختر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال دوم
نظام جدید 12760 5574 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال دوم
نظام جدید 13008 5690 منطقه 2 دختر ساري پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال دوم
نظام جدید 13145 5759 منطقه 2 دختر فريدون كنار پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال دوم
نظام جدید 13145 5759 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال دوم
نظام جدید 13337 5848 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال دوم
نظام جدید 13351 5853 منطقه 2 پسر آمل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال دوم
نظام جدید 13383 5869 منطقه 2 دختر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | محروم-بومي مازندران-نيمسال دوم
نظام جدید 1466 327 منطقه 3 دختر بندرتركمن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 1570 349 منطقه 3 پسر گنبد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 2613 583 منطقه 3 پسر كلاله پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3049 697 منطقه 3 پسر گنبد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3292 762 منطقه 3 پسر گرگان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3895 918 منطقه 3 دختر دلند پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 3943 930 منطقه 3 دختر اسفراين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 4122 976 منطقه 3 دختر بندرتركمن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 4395 1055 منطقه 3 پسر كلاله پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 4765 1151 منطقه 3 دختر زيراب سوادکوه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5966 1502 منطقه 3 دختر گنبد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 5991 1512 منطقه 3 پسر بندرتركمن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه-نيمسال دوم
نظام جدید 6627 1664 منطقه 3 دختر تنكابن پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 9170 2408 منطقه 3 دختر رامسر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 9691 2551 منطقه 3 دختر مهاباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 9738 2565 منطقه 3 دختر سردشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 10277 2722 منطقه 3 پسر مينودشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-نيمسال اول
نظام جدید 10479 2783 منطقه 3 پسر كنگاور پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 11031 2939 منطقه 3 دختر نقده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 11129 2957 منطقه 3 پسر محمديه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 11202 2983 منطقه 3 دختر اسفراين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 11256 3003 منطقه 3 دختر ساري پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-نيمسال دوم
نظام جدید 11325 3026 منطقه 3 پسر گنبد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-نيمسال دوم

سوالات متداول

 آیا سهمیه مناطق در رتبه تاثیر دارد ؟ بله سهمیه هر منطقه در رتبه داوطلب تاثیر مستقیمی دارد.

 آیا دانشگاه پزشکی بابل دولتی است ؟ بله بابل هم دانشگاه دولتی و هم ازاد دارد.

آیا میتوان تراز را محاسبه کرد ؟ بله ما در ادامه برای شما فرمول محاسبه تراز را در اختیارتان گذاشته ایم اما اگر قادر به محاسبه نشدید با مشاوران ماتماس بگیرید تا شمارا  راهنمایی کنند . (جهت ارتباط با ما میتوانید با شماره گیری 9099071613 بدون گرفتن پیش شماره با ما ارتباط برقرار کنید.)

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه قبولی پزشکی دانشگاه بابل

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی