جهت مشاوره در زمینه تخمین رتبه قبولی رشته برق دانشگاه دولتی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 36027

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه دولتی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

کارنامه و آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق

در این مقاله از آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه دولتی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشگاه امیرکبیر، تهران، علم و صنعت، بهشتی، فردوسی مشهد، شیراز ، اصفهان، بابل، تبریز و دانشگاه های دولتی برای کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید و نمونه کارنامه قبولی رشته برق را که حاوی آخرین رتبه رشته مهندسی برق براساس دانشگاه های دولتی پذیرنده است در اختیار داوطلبان عزیز قرار داده ایم:


آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق در دانشگاه های دولتی

آخرین رتبه قبولی دانشگاه های دولتی رشته مهندسی برق برای کنکور 1402-1403 به شرح جدول زیر است:

رتبه مورد نیاز برای برق دانشگاه دولتی

رتبه های زیر به صورت حدودی باتوجه رتبه کسب شده داوطلبان کنکور دوره های قبل است:


رتبه قبولی برق دانشگاه شریف

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی برق در دانشگاه شریف را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری برق در دانشگاه شریف، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2 2 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
7 4 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
20 14 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
71 49 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
94 67 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
96 68 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
97 69 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
120 85 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
127 88 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
128 89 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
141 99 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
143 100 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
148 102 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
168 112 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
199 133 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
205 139 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
242 161 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
253 170 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
253 170 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
253 170 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
257 172 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
310 205 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
318 209 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
321 212 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
356 231 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
27 8 منطقه 2 پسر اهواز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
52 18 منطقه 2 پسر بادرودكاشان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
80 24 منطقه 2 دختر بيرجند مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
115 33 منطقه 2 پسر قم مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
125 38 منطقه 2 پسر نهاوند مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
133 40 منطقه 2 پسر ساوه مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
142 41 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
150 44 منطقه 2 پسر خميني شهر مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
161 48 منطقه 2 پسر بندرعباس مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
176 55 منطقه 2 پسر اراك مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
181 57 منطقه 2 دختر قائم شهر مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
212 63 منطقه 2 پسر لامرد مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
214 64 منطقه 2 پسر سمنان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
219 67 منطقه 2 پسر چالوس مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
224 70 منطقه 2 پسر محلات مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
228 72 منطقه 2 پسر قم مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
255 75 منطقه 2 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
256 76 منطقه 2 پسر بروجن مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
263 78 منطقه 2 پسر كرج مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
275 83 منطقه 2 دختر همدان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
280 87 منطقه 2 پسر قائم شهر مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
282 88 منطقه 2 پسر قزوين مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
283 89 منطقه 2 پسر اراك مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
289 91 منطقه 2 پسر قم مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
293 92 منطقه 2 پسر كرمان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
298 93 منطقه 2 دختر اسلام‌شهر مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
300 94 منطقه 2 پسر يزد مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
311 96 منطقه 2 پسر ورامين مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
325 101 منطقه 2 دختر چالوس مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
325 101 منطقه 2 پسر قم مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
333 104 منطقه 2 پسر قم مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
335 106 منطقه 2 دختر بابل مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
343 111 منطقه 2 پسر قائم شهر مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
234 8 منطقه 3 پسر ازنا مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
241 9 منطقه 3 دختر تنكابن مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
362 11 منطقه 3 پسر فراشبند مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
865 32 منطقه 3 پسر تنكابن مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1180 56 منطقه 3 دختر خدابنده مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1193 57 منطقه 3 دختر شهرجديد پرند مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1237 61 منطقه 3 پسر پاكدشت مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1451 82 منطقه 3 دختر هشتگرد مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1654 98 منطقه 3 پسر رباط كريم مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه
1819 114 منطقه 3 پسر فرديس مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه


رتبه قبولی برق دانشگاه امیرکبیر

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی برق در دانشگاه امیرکبیر را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری برق در دانشگاه امیرکبیر، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
548 362 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
589 390 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
658 433 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
681 448 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
753 494 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
764 500 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
766 502 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
767 503 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
816 536 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
849 560 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
896 591 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
545 165 منطقه 2 پسر يزد مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
667 205 منطقه 2 پسر اهواز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
677 207 منطقه 2 پسر كرمان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
781 243 منطقه 2 پسر كرج مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
800 247 منطقه 2 دختر كرج مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
810 249 منطقه 2 پسر اهواز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
819 252 منطقه 2 پسر اهواز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
888 271 منطقه 2 پسر انديمشك مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
895 273 منطقه 2 دختر اراك مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
928 279 منطقه 2 پسر قم مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
1000 303 منطقه 2 پسر اراك مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
1006 306 منطقه 2 پسر ساري مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
1011 308 منطقه 2 پسر كرج مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
4317 1410 منطقه 2 دختر بابل مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
379 13 منطقه 3 پسر اسلام آبادغرب مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
545 21 منطقه 3 پسر قروه مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
949 38 منطقه 3 پسر برازجان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
2696 184 منطقه 3 پسر اراك مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه
2805 193 منطقه 3 دختر آستارا مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه


رتبه قبولی برق دانشگاه صتعتی اصفهان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی برق در دانشگاه صنعتی اصفهان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری برق در دانشگاه صنعتی اصفهان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2930 1807 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
3216 1974 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
3891 2334 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
4248 2525 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
4329 2570 منطقه 1 دختر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
4347 2581 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
4445 2638 منطقه 1 دختر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
4484 2656 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
4812 2812 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
4839 2826 منطقه 1 دختر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
5439 3148 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
5614 3234 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
6279 3570 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | نوبت دوم
6469 3677 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | نوبت دوم
6888 3874 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | نوبت دوم
953 290 منطقه 2 دختر شهركرد مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
2968 935 منطقه 2 دختر سبزوار مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
3163 1006 منطقه 2 دختر همدان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
3333 1053 منطقه 2 پسر شاهين شهر مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
3650 1175 منطقه 2 دختر همدان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
3699 1197 منطقه 2 دختر لامرد مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
3863 1255 منطقه 2 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
3873 1258 منطقه 2 پسر سيرجان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
4074 1322 منطقه 2 پسر ميبد مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
4286 1401 منطقه 2 پسر اهواز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
4643 1521 منطقه 2 پسر شهرضا مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
4654 1525 منطقه 2 پسر ملاير مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
4721 1555 منطقه 2 پسر مراغه مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
4787 1583 منطقه 2 پسر كرمان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
5139 1702 منطقه 2 پسر اهواز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
5243 1740 منطقه 2 پسر شاهين شهر مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
5453 1816 منطقه 2 پسر رفسنجان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
5465 1821 منطقه 2 پسر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
5475 1826 منطقه 2 پسر اروميه مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
5486 1833 منطقه 2 دختر زرين شهر مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
5497 1836 منطقه 2 پسر شاهين شهر مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
5706 1895 منطقه 2 پسر شاهين شهر مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
5784 1923 منطقه 2 پسر شاهين شهر مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
5944 1981 منطقه 2 پسر دزفول مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
5989 1997 منطقه 2 پسر كرمان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
6211 2071 منطقه 2 پسر يزد مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
4074 317 منطقه 3 پسر خرم‌بيد مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
4121 320 منطقه 3 پسر تيران مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
4347 348 منطقه 3 پسر مرودشت مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
4381 355 منطقه 3 پسر ايلام مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
5460 486 منطقه 3 پسر ني ريز مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
6127 594 منطقه 3 پسر فردوس مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
6176 602 منطقه 3 پسر ازنا مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
6727 681 منطقه 3 پسر شوش دانيال مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
8895 1061 منطقه 3 پسر آبادان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
8993 1075 منطقه 3 پسر مباركه مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
9950 1236 منطقه 3 پسر فارسان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
14619 2134 منطقه 3 دختر دزفول مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه
15293 2263 منطقه 3 پسر آبادان مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه


رتبه قبولی برق دانشگاه علم و صنعت

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی  برق در دانشگاه علم و صنعت را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری برق در دانشگاه علم و صنعت، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1088 712 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1173 768 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1173 768 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1220 800 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1556 1001 منطقه 1 دختر شهرجديد پرند مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1589 1023 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
2079 1315 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم
2227 1409 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم
2321 1464 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم
1108 334 منطقه 2 پسر رشت مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1195 356 منطقه 2 پسر شهريار مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1243 372 منطقه 2 پسر كرمان مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1307 392 منطقه 2 پسر قائم شهر مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1307 392 منطقه 2 پسر قائم شهر مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1343 405 منطقه 2 پسر اهواز مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1479 435 منطقه 2 دختر بابل مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1482 436 منطقه 2 پسر ساري مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1482 436 منطقه 2 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1494 444 منطقه 2 پسر چالوس مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1505 449 منطقه 2 پسر قائم شهر مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1551 461 منطقه 2 پسر صومعه سرا مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1574 469 منطقه 2 پسر قزوين مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1591 473 منطقه 2 پسر اهواز مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1665 491 منطقه 2 دختر آمل مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
2093 636 منطقه 2 پسر بابل مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم
2288 691 منطقه 2 دختر كرج مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم
2395 731 منطقه 2 پسر بندرعباس مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | نوبت دوم
1099 51 منطقه 3 پسر اردكان مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1264 64 منطقه 3 پسر چناران مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
1589 94 منطقه 3 پسر بوانات /سوريان مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
3583 261 منطقه 3 پسر هشتگرد مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
3896 292 منطقه 3 دختر آمل مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه
5585 511 منطقه 3 پسر شهريار مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه


رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه شیراز

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی برق در دانشگاه شیراز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری برق در دانشگاه شیراز، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3900 2340 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه
4847 2831 منطقه 1 دختر شيراز مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه
6363 3615 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه
5551 1856 منطقه 2 پسر بوشهر مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه
7095 2372 منطقه 2 پسر رشت مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه
8149 2741 منطقه 2 پسر نجف آباد مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه
5114 450 منطقه 3 پسر جهرم مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه
5235 460 منطقه 3 پسر برازجان مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه
5585 511 منطقه 3 پسر ني ريز مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه
5810 544 منطقه 3 پسر مرودشت مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه
9398 1140 منطقه 3 پسر جم مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه
10238 1278 منطقه 3 پسر فسا مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه

رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی مهندسی برق در دانشگاه فردوسی مشهد را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری برق در دانشگاه فردوسی مشهد، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2624 1627 منطقه 1 دختر مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
2883 1778 منطقه 1 دختر مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
3919 2353 منطقه 1 دختر مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
4014 2403 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
6404 3638 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
6757 3809 منطقه 1 دختر مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
7326 4108 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
7513 4195 منطقه 1 دختر مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
7833 4343 منطقه 1 دختر مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
8129 4473 منطقه 1 دختر مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
8479 4638 منطقه 1 دختر مشهد مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم
4009 1301 منطقه 2 پسر سبزوار مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
4476 1455 منطقه 2 دختر تربت حيدريه مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
6834 2289 منطقه 2 پسر زاهدان مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
7269 2425 منطقه 2 پسر شاهرود مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه
9119 3081 منطقه 2 پسر كرمان مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه


رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه تهران

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی  مهندسی برق در دانشگاه تهران را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به نام درس، درصد دروس، سهمیه قبولی، رتبه کشوری برق در دانشگاه تهران، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
204 138 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
346 225 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
358 233 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
469 305 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
474 310 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
477 311 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
507 334 منطقه 1 دختر مشهد مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
509 336 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
512 339 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
560 372 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
571 380 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
385 123 منطقه 2 پسر اراك مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
387 125 منطقه 2 پسر شاهين شهر مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
398 126 منطقه 2 پسر رفسنجان مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
416 131 منطقه 2 دختر همدان مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
416 131 منطقه 2 پسر خميني شهر مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
441 141 منطقه 2 پسر همدان مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
449 142 منطقه 2 پسر گناباد مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
490 151 منطقه 2 دختر بابل مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
494 152 منطقه 2 پسر يزد مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
496 153 منطقه 2 دختر بابل مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
529 160 منطقه 2 پسر گرگان مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
566 169 منطقه 2 دختر ورامين مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
567 170 منطقه 2 پسر قزوين مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
574 171 منطقه 2 پسر كرج مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
605 184 منطقه 2 پسر كرج مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
637 195 منطقه 2 دختر كرج مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
662 202 منطقه 2 پسر زنجان مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
710 220 منطقه 2 دختر كرج مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
1871 116 منطقه 3 پسر كرج مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
2249 149 منطقه 3 پسر گنبد مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
2292 154 منطقه 3 پسر قرچك مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
2386 159 منطقه 3 پسر هشتگرد مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه
2675 181 منطقه 3 پسر شهر قدس مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

تخمین رتبه قبولی برق

برای مشاهده کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته برق در کنکور و تخمین رتبه قبولی رشته مهندسی برق با نرم افزار تخمین رتبه و انتخاب رشته کنکور لینک زیر را انتخاب کنید:

نرم افزار انتخاب رشته سازمان سنجش

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه دولتی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 1


تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه دولتی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 2

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری

داوطلبان کنکور سراسری می توانند برای مشاوره انتخاب رشته مهندسی برق در دانشگاه های دولتی استان های کشور و استفاده از خدمات مشاوره کنکور تلفنی، با شماره تلفن های مندرج در این مقاله تماس حاصل فرمایند.

برای مشاوره در زمینه تراز، درصد و رتبه قبولی رشته مهندسی برق می توانید با این مرکز مشاوره تلفنی کنکور تماس بگیرید. سامانه صدای مشاور اولین و برترین مرکز مشاوره کنکور تلفنی در کشور به شمار میرود. کارشناسان این سامانه با توجه بررسی کارنامه کنکور، ظرفیت پذیرش هر دانشگاه و رشته، میزان تاثیر سهمیه های کنکور، تاثیر معدل و … رتبه و تراز لازم برای قبولی هر رشته را تخمین می زنند. می توانید در مهلت انتخاب رشته هر روز حتی در ایام تعطیل از طریق تلفن ثابت با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته برق دانشگاه های دولتی و آزاد، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته مهندسی برق را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.

5/5 - (1 امتیاز)

جهت مشاوره در زمینه تخمین رتبه قبولی رشته برق دانشگاه دولتی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی