جهت مشاوره در زمینه قبولی در دانشگاه فرهنگیان رشته ریاضی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 63694

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته ریاضی۱۴۰۲-۱۴۰۳

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته ریاضی

در این مقاله از آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته ریاضی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مطلع می شوید. داوطلبان گروه ریاضی کنکور سراسری که علاقمند به ادامه تحصیل در کدرشته محل های دانشگاه فرهنگیان می باشند، می توانند با توجه به تراز لازم برای قبولی ، احتمال پذیرش توسط دانشگاه فرهنگیان را تخمین بزنند. با توجه به تراز، رتبه و درصدهای لازم برای قبولی ، می توانید برای انجام انتخاب رشته صحیح کنکور و برنامه ریزی مطالعه کنکوری اقدام نمایید.

رشته های ریاضی فیزیک در دانشگاه فرهنگیان به شرح زیر می باشد:

آموزش ابتدایی

آموزش ریاضی

آموزش فیزیک

آموززش تربیت بدنی

آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته ریاضی-آموزش ابتدایی

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته ریاضیپردیس شهید بهشتی مشهد را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
9921 3378 منطقه 2 پسر كاشمر آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگيان -پردیس شهید بهشتی مشهد | فرهنگيان – آزاد-بومی خراسان رضوی – محل خدمت کاشمر
11346 3936 منطقه 2 پسر تربت حيدريه آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگيان -پردیس شهید بهشتی مشهد | فرهنگيان – آزاد-بومی خراسان رضوی – محل خدمت جلگه رخ
14438 5100 منطقه 2 پسر كاشمر آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگيان -پردیس شهید بهشتی مشهد | فرهنگيان – آزاد-بومی خراسان رضوی – محل خدمت کوهسرخ
14679 5184 منطقه 2 پسر كاشمر آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگيان -پردیس شهید بهشتی مشهد | فرهنگيان – آزاد-بومی خراسان رضوی – محل خدمت کوهسرخ
15608 5547 منطقه 2 پسر تربت حيدريه آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگيان -پردیس شهید بهشتی مشهد | فرهنگيان – آزاد-بومی خراسان رضوی – محل خدمت کدکن
4198 328 منطقه 3 پسر نقاب سبزوار آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگيان -پردیس شهید بهشتی مشهد | فرهنگيان – آزاد-بومی خراسان رضوی – محل خدمت جوين
14124 2040 منطقه 3 پسر جغتاي آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگيان -پردیس شهید بهشتی مشهد | فرهنگيان – آزاد-بومی خراسان رضوی – محل خدمت جغتاي
16532 2532 منطقه 3 پسر تربت حيدريه آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگيان -پردیس شهید بهشتی مشهد | فرهنگيان – آزاد-بومی خراسان رضوی – محل خدمت جلگه رخ
23580 4242 منطقه 3 پسر نيشابور آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگيان -پردیس شهید بهشتی مشهد | فرهنگيان – آزاد-بومی خراسان رضوی – محل خدمت زبرخان


آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته ریاضی-آموزش ریاضی

در جدول زیرآخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته ریاضیپردیس شهید بهشتی مشهد را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری آموزش ریاضی در دانشگاه فرهنگیان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
1490 442 منطقه 2 دختر بندرعباس آموزش ریاضی|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان – آزاد-بومی هرمزگان-محل خدمت بندرعباس ناحيه2
2642 828 منطقه 2 دختر يزد آموزش ریاضی|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان – آزاد-بومی استان يزد-محل خدمت يزدناحيه1
4994 1660 منطقه 2 دختر آباده آموزش ریاضی|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان – آزاد-بومی فارس-محل خدمت آباده
5607 1862 منطقه 2 دختر لامرد آموزش ریاضی|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان – آزاد-بومی فارس-محل خدمت گله دار
8252 2771 منطقه 2 دختر آباده آموزش ریاضی|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان – آزاد-بومی فارس-محل خدمت سرچهان
4230 333 منطقه 3 دختر جهرم آموزش ریاضی|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان – آزاد-بومی فارس-محل خدمت داراب
4265 338 منطقه 3 دختر جهرم آموزش ریاضی|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان – آزاد-بومی فارس-محل خدمت اوز
8734 1033 منطقه 3 دختر فيروزآباد آموزش ریاضی|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان – آزاد-بومی فارس-محل خدمت فراشبند
9559 1173 منطقه 3 دختر لردگان آموزش ریاضی|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان – آزاد-بومی چهارمحال و بختياري – محل خدمت عشايري
10749 1375 منطقه 3 دختر خورموج آموزش ریاضی|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان – آزاد-بومی استان بوشهر-محل خدمت دشتي(خورموج)
11970 1607 منطقه 3 دختر كهنوج آموزش ریاضی|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان – آزاد-بومی استان کرمان-محل خدمت کهنوج
14999 2204 منطقه 3 دختر بستك آموزش ریاضی|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان – آزاد-بومی هرمزگان-محل خدمت بستک
15436 2290 منطقه 3 دختر رودان آموزش ریاضی|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان – آزاد-بومی هرمزگان-محل خدمت جاسک
17551 2777 منطقه 3 دختر رودان آموزش ریاضی|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان – آزاد-بومی هرمزگان-محل خدمت بشاگرد
22076 3865 منطقه 3 دختر بندر کنگ و چارک آموزش ریاضی|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان – آزاد-بومی هرمزگان-محل خدمت بندرلنگه


آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته ریاضی-آموزش فیزیک

در جدول زیرآخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته ریاضیپردیس شهید بهشتی مشهد را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری آموزش فیزیک در دانشگاه فرهنگیان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3713 2240 منطقه 1 پسر تبريز اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومی آذربایجان شرقی – محل خدمت اسکو
2050 621 منطقه 2 پسر قم اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومی استان قم – محل خدمت کهک
4466 1449 منطقه 2 پسر ورامين اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومی آذربایجان شرقی – محل خدمت شهرري ناحيه 2
20016 7192 منطقه 2 پسر تهران اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومی تهران – محل خدمت اسلامشهر
20640 7431 منطقه 2 پسر شهريار اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومی آذربایجان شرقی – محل خدمت رباط کريم
1509 91 منطقه 3 پسر آذرشهر اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومی آذربایجان شرقی – محل خدمت آذرشهر
8079 912 منطقه 3 پسر سقز اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومی کردستان – محل خدمت بانه
8079 912 منطقه 3 پسر محمديه اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومی قزوين – محل خدمت بويين زهرا
15410 2286 منطقه 3 پسر پاكدشت اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان – آزاد-بومی آذربایجان شرقی – محل خدمت شهرري ناحيه 2


آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته ریاضی-آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته ریاضیپردیس شهید بهشتی مشهد را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به  رتبه کشوری  آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه در دانشگاه فرهنگیان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
21835 10122 منطقه 1 دختر تهران اموزش دانش اموزان بانیازهای ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي استان تهران-محل خدمت تهران منطقه4


کارنامه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته ریاضی منطقه 1

در این قسمت کارنامه قبولی آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته ریاضی آموزش ابتدایی- نسیبه تهران منطقه 1 را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 4356 رتبه کشوری : 7874
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 4
عربي 5
معارف 4
زبان 1
رياضيات 2
فيزيك 2
شيمي 1

کارنامه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته ریاضی منطقه 2

در این قسمت کارنامه قبولیآخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته ریاضی نسیبه تهران منطقه 2 را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 8547 رتبه کشوری : 17651
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 5
عربي 5
معارف 7
زبان 1
رياضيات 1
فيزيك 2
شيمي 1


کارنامه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته ریاضی منطقه 3

در این قسمت کارنامه قبولیآخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته ریاضی نسیبه تهران منطقه 3 را مشاهده می کنید.این کارنامه حاوی اطلاعات مربوط به لیست دروس کنکور، رتبه کشوری و نسبت تعداد سوالات درست به تعداد کل سوالات است:

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 4410 رتبه کشوری : 24301
درس چند تا از 10 تا
ادبيات فارسي 2
عربي 1
معارف 6
زبان 1
رياضيات 1
فيزيك 1
شيمي 1


حداقل رتبه قبولی فرهنگیان کنکور رشته ریاضی

حداقل رتبه قبولی برا ی دانشگاه فرهنگیان در گروه های آزمایشی مختلف متفاوت خواهد بود مثلا در گروه آزمایشی علوم انسانی حداقل رتبه زیر 3000 است ولی در گروه آزمایشی تجربی و ریاضی حداقل رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان متناسب با زیر رشته های آنها فرق می کند.همچنین ظرفیت دانشگاه فرهنگیان رشته ریاضی متناسب با نوع گروه آزمایشی تفاوت دارد.


درس ها اصلی و مهم برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان در رشته ریاضی فیزیک شامل:ریاضی،فیزیک،شیمی است،داوطلبانی که قصد قبولی در دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته ریاضی را دارند لازم است که در این درس ها درصد بالایی در کنکور پاسخ دهند.

درس های عمومی در کنکور رشته ریاضی برای قبولی دانشگاه فرهنگیان شامل معارف اسلامی، عربی، ادبیات فارسی و زبان انگلیسی است قبول شدن در دانشگاه فرهنگیان منوط به پاسخ دهی با درصد مناسب در این دروس است.

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته ریاضی۱۴۰۲-۱۴۰۳ 1

مشاوره تلفنی قبولی در دانشگاه فرهنگیان رشته ریاضی

در این مقاله آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان از رشته ریاضی و کارنامه قبولی دانشگاه فرهنگیان را در اختیار داوطلبان قرار داده ایم، اگر برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان کنکور رشته ریاضی و تخمین رتبه دانشگاه فرهنگیان با سوال یا ابهام روبرو شده اید، می توانید هر روز حتی در ایام تعطیل از ساعت 8 صبح تا 12 شب با شماره تلفن های مندرج در همین صفحه تماس حاصل کنید تا کارشناسان سامانه مشاوره تلفنی شما را راهنمایی نمایند.

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان از رشته ریاضی، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی دردانشگاه فرهنگیان از رشته ریاضی را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.

به این مقاله امتیاز دهید

جهت مشاوره در زمینه قبولی در دانشگاه فرهنگیان رشته ریاضی

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی