کد خبر : 17247

آخرین رتبه قبولی آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲-۱۴۰۳

آخرین رتبه قبولی آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان

در این مقاله آخرین رتبه قبولی آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان برای کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در اختیار علاقمندان رشته آموزش شیمی قرار داده شده است. داوطلبان کنکور 1401 برای انجام انتخاب رشته صحیح و داوطلبان کنکور نوبت بعدی برای برنامه ریزی مطالعه کنکور ، نیاز به اطلاع از آخرین رتبه قبولی آموزش شیمی دارند.

آخرین رتبه قبولی آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان- گروه تجربی

در این بخش آخرین رتبه قبولی آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان را مشاهده می کنید. داوطلبان گروه تجربی با سهمیه های منطقه 1 ، سهمیه منطقه2و 3 می توانند با توجه به رتبه لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان، برای قبولی در کنکور اقدام نمایند. داوطلبان کنکور با توجه به لیست قبولی های دانشگاه فرهنگیان در رشته آموزش شیمی برای انجام انتخاب رشته صحیح اقدام نمایند. توجه داشته باشید که تنها ملاک انتخاب رشته نمونه کارنامه های قبولی دانشگاه فرهنگیان یا اطلاع از رتبه و تراز قبولی داوطلبان دوره های گذشته نیست. بلکه معیارهای موثر دیگری نیز در قبولی و رتبه لازم برای قبولی رشته آموزش شیمی فرهنگیان وجود دارد.

بنابراین پیشنهاد می دهیم حتما علاوه بر استفاده از لیست آخرین رتبه های قبولی داوطلبان گروه تجربی که در این بخش قرار داده شده است، حتما از راهنمایی مشاور متخصص کنکور استفاده نمایید.

به شما مرکز مشاوه تحصیلی صدای مشاور را برای مشاوره قبولی در انتخاب رشته کنکور و برنامه ریزی قبولی رشته آموزش شیمی فرهنگیان در کنکور نوبت بعدی، پیشنهاد میدهیم.

این سامانه اولین مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی در ایران است که با سالها سابقه فعالیت موفق در رمینه قبولی کنکور، امکان مشاوره تلفنی را برای داوطلبان کنکور فراهم کرده است.

آخرین رتبه قبولی آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 1 مشاهده درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 1 نمونه کارنامه قبول شدگان دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی آموزش شیمی در منطقه 1 – گروه آزمایشی تجربی

رتبه های آخرین نفرات قبولی رشته آموزش شیمی در منطقه 1 گروه تجربی دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران ، با توجه به محل سکونت، استان بومی و دانشگاه محل قبولی به شرح زیر است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
17876 5046 منطقه 1 دختر تهران اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت تهران منطقه 15

آخرین رتبه قبولی آموزش شیمی در منطقه 2 – گروه آزمایشی تجربی

رتبه های آخرین نفرات قبولی رشته آموزش شیمی در منطقه 2 گروه تجربی دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران ، با توجه به محل سکونت، استان بومی و دانشگاه محل قبولی به شرح زیر است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
13079 5723 منطقه 2 دختر محلات اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي مرکزي – محل خدمت محلات
15535 6772 منطقه 2 دختر رضوانشهر اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي گيلان – محل خدمت بندرانزلي
15555 6781 منطقه 2 دختر بيرجند اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان جنوبي – محل خدمت بيرجند
17196 7454 منطقه 2 دختر شهريار اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت تهران منطقه 15
26027 11091 منطقه 2 دختر پيشوا اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي تهران – محل خدمت ورامين
38172 16110 منطقه 2 دختر دامغان اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي سمنان – محل خدمت دامغان

آخرین رتبه قبولی آموزش شیمی در منطقه 3 – گروه آزمایشی تجربی

رتبه های آخرین نفرات قبولی رشته آموزش شیمی در منطقه 3 گروه تجربی دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران ، با توجه به محل سکونت، استان بومی و دانشگاه محل قبولی به شرح زیر است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
13554 3696 منطقه 3 دختر خوي اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي آذربايجان غربي – محل خدمت خوي
18159 5168 منطقه 3 دختر سقز اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان – آزاد-بومي کردستان – محل خدمت سقز

آخرین رتبه قبولی آموزش شیمی در منطقه 1 – گروه آزمایشی تجربی-پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان

رتبه های آخرین نفرات قبولی رشته آموزش شیمی در منطقه 1 گروه تجربی دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان، با توجه به محل سکونت، استان بومی و دانشگاه محل قبولی به شرح زیر است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
10844 3195 منطقه 1 دختر مشهد اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان رضوي – محل خدمت طرقبه
11690 3438 منطقه 1 دختر اصفهان اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان – آزاد-بومي استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحيه 6

آخرین رتبه قبولی آموزش شیمی در منطقه 2 – گروه آزمایشی تجربی-پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان

رتبه های آخرین نفرات قبولی رشته آموزش شیمی در منطقه 2 گروه تجربی دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان ، با توجه به محل سکونت، استان بومی و دانشگاه محل قبولی به شرح زیر است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
13114 5739 منطقه 2 دختر نجف آباد اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان – آزاد-بومي استان اصفهان – محل خدمت نجف آباد
13175 5772 منطقه 2 دختر نيشابور اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان – آزاد-بومي خراسان رضوي – محل خدمت سرولايت
21036 9057 منطقه 2 دختر قم اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان – آزاد-بومي قم – محل خدمت کهک

آخرین رتبه قبولی آموزش شیمی در منطقه 3 – گروه آزمایشی تجربی-پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان

رتبه های آخرین نفرات قبولی رشته آموزش شیمی در منطقه 3 گروه تجربی دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان ، با توجه به محل سکونت، استان بومی و دانشگاه محل قبولی به شرح زیر است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
18742 5374 منطقه 3 دختر مرودشت اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان – آزاد-بومي فارس – محل خدمت درودزن
24868 7450 منطقه 3 دختر خورموج اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان – آزاد-بومي بوشهر – محل خدمت تنگستان
43934 14024 منطقه 3 دختر جم اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان – آزاد-بومي بوشهر – محل خدمت بردخون

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور آخرین رتبه قبولی آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 3

مشاوره قبولی در رشته آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته آموزش شیمی را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.


مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور 

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

آخرین رتبه قبولی آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲-۱۴۰۳ 3

4/5 - (1 امتیاز)
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 2 در انتظار بررسی :
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی