جهت مشاوره در زمینه حداقل تراز، درصد و تخمین رتبه آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 17266

آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان۱۴۰۲-۱۴۰۳

رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان

در این مقاله آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان برای کنکور ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در اختیار علاقمندان رشته آموزش ابتدایی قرار داده شده است. داوطلبان کنکور برای انجام انتخاب رشته صحیح و داوطلبان کنکور نوبت بعدی برای برنامه ریزی مطالعه کنکور ، نیاز به اطلاع از آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی دارند.

معرفی رشته آموزش ابتدایی

فارغ التحصیلان رشته آموزش ابتدایی انواع آموزش های لازم برای تدریس به دانش آموزان را در دانشگاه فرهنگیان می گذرانند. می توانند به عنوان کارشناسان دفتر آموزش ابتدایی مدارس و مدرسان مراکز تربیت معلم و … به فعالیت بپردازند. داوطلبان در گروه های تجربی، انسانی و ریاضی می توانند از طریق شرکت در کنکور سراسری، برای انتخاب رشته های دانشگاه تربیت معلم فرهنگیان اقدام نمایند.

آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان- تربیت معلم

در این بخش آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان را مشاهده می کنید. داوطلبان گروه تجربی با سهمیه های منطقه 1 ، سهمیه منطقه2و 3 می توانند با توجه به رتبه لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان، برای قبولی در کنکور اقدام نمایند. داوطلبان کنکور با توجه به لیست قبولی های دانشگاه فرهنگیان در رشته آموزش ابتدایی برای انجام انتخاب رشته صحیح اقدام نمایند.

آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان۱۴۰۲-۱۴۰۳ 1 مشاهده درصدهای لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان۱۴۰۲-۱۴۰۳ 1 نمونه کارنامه قبول شدگان دانشگاه فرهنگیان


آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر شیراز

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر شیراز را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر شیراز، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
284 139 منطقه 1 دختر شیراز آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت لارستان
1560 562 منطقه 1 دختر شیراز آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدت زرقان
4085 1173 منطقه 1 دختر شیراز آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت لارستان
5168 1386 منطقه 1 دختر شیراز آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدت زرقان
5485 1460 منطقه 1 دختر نورآباد ممسنی آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت بیضا
5697 1500 منطقه 1 دختر شیراز آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدت زرقان
6975 1751 منطقه 1 دختر شیراز آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت بیضا
7129 1777 منطقه 1 دختر شیراز آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت سپیدان
8252 1971 منطقه 1 دختر شیراز آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت مرودشت
8706 2054 منطقه 1 دختر شیراز آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت کامفیروز
1315 494 منطقه 2 دختر لامرد آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت لامرد
3033 1090 منطقه 2 دختر آباده آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت آباده
3292 1170 منطقه 2 دختر لامرد آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت لامرد
3511 1244 منطقه 2 دختر آباده آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت آباده
6218 2178 منطقه 2 دختر زرین دشت آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت پیرم
7707 2659 منطقه 2 دختر آباده آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت اقلید
10009 3402 منطقه 2 دختر لامرد آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت خنج
10444 3534 منطقه 2 دختر لامرد آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت گراش
10483 3546 منطقه 2 دختر لامرد آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت علامرودشت
11575 3862 منطقه 2 دختر لامرد آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت گله دار
609 119 منطقه 3 دختر زرین دشت آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت زرین دشت
957 220 منطقه 3 دختر ارسنجان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت آباده طشک
1090 277 منطقه 3 دختر استهبان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت استهبان
1110 283 منطقه 3 دختر لامرد آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت گراش
1737 480 منطقه 3 دختر اقلید آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت اقلید
2369 729 منطقه 3 دختر جهرم آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت جهرم
2563 813 منطقه 3 دختر جهرم آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت جهرم
2715 889 منطقه 3 دختر جهرم آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت خفر
2929 971 منطقه 3 دختر نی ریز آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت نی ریز
3055 1025 منطقه 3 دختر شیراز آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت خرم بید
3348 1154 منطقه 3 دختر زرین دشت آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت داراب
3355 1157 منطقه 3 دختر اوز آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت لارستان
4584 1687 منطقه 3 دختر زرین دشت آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت اوز
4687 1742 منطقه 3 دختر فسا آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت فسا
4708 1751 منطقه 3 دختر فیروزآباد آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت فیروزآباد
4775 1782 منطقه 3 دختر فیروزآباد آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت مهر
4875 1828 منطقه 3 دختر فسا آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت شیب کوه فارس
5490 2102 منطقه 3 دختر فراشبند آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت فراشبند
5521 2118 منطقه 3 دختر فسا آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت ششده و قره بلاغ
5538 2124 منطقه 3 دختر فسا آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت شیب کوه فارس
5655 2175 منطقه 3 دختر نی ریز آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت آباده طشک
5655 2175 منطقه 3 دختر فسا آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت فسا
5714 2200 منطقه 3 دختر اقلید آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت سرچهان
5773 2226 منطقه 3 دختر شیراز آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت کوار
5932 2300 منطقه 3 دختر فراشبند آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت فراشبند
5939 2304 منطقه 3 دختر داراب آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت فرگ
5975 2320 منطقه 3 دختر سعادت شهر آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت پاسارگاد
6186 2424 منطقه 3 دختر اقلید آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت پاسارگاد
6395 2527 منطقه 3 دختر بوانات /سوریان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت بوانات
6471 2569 منطقه 3 دختر لامرد آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت اشکنان
6481 2575 منطقه 3 دختر قیر و كارزین آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت قیرو کارزین
6975 2810 منطقه 3 دختر فیروزآباد آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت مهر
7446 3039 منطقه 3 دختر فراشبند آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت میمند
7466 3048 منطقه 3 دختر خنج آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت خنج
7756 3199 منطقه 3 دختر لامرد آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت لامرد
8107 3383 منطقه 3 دختر داراب آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت اوز
8368 3509 منطقه 3 دختر فیروزآباد آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت خنج
8810 3731 منطقه 3 دختر مرودشت آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت درودزن
8851 3754 منطقه 3 دختر اقلید آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت عشایری فارس
8935 3789 منطقه 3 دختر شیراز آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت درودزن
8960 3803 منطقه 3 دختر خنج آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت خنج
10801 4768 منطقه 3 دختر فراشبند آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت میمند
10975 4883 منطقه 3 دختر نورآباد ممسنی آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت رستم
15113 7127 منطقه 3 دختر قائمیه آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر شیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت کهمره

آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان شهید صدوقی کرمانشاه

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان شهید صدوقی کرمانشاه را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان شهید صدوقی کرمانشاه، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
2043 754 منطقه 2 دختر كرمانشاه آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت کرمانشاه ناحیه 3
2829 1020 منطقه 2 دختر كرمانشاه آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت کرمانشاه ناحیه 3
4465 1587 منطقه 2 دختر كرمانشاه آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت کرمانشاه ناحیه 1
4981 1770 منطقه 2 دختر كرمانشاه آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت کرمانشاه ناحیه 3
5714 2011 منطقه 2 دختر كرمانشاه آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت کرمانشاه ناحیه 3
6177 2165 منطقه 2 دختر كرمانشاه آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت کرمانشاه ناحیه 3
7303 2524 منطقه 2 دختر كرمانشاه آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت کرمانشاه ناحیه 1
8335 2855 منطقه 2 دختر كرمانشاه آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت کرمانشاه ناحیه 1
9198 3148 منطقه 2 دختر كرمانشاه آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت کرمانشاه ناحیه 3
372 69 منطقه 3 دختر پاوه آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت پاوه
1121 286 منطقه 3 دختر پاوه آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت پاوه
1823 514 منطقه 3 دختر اسلام آبادغرب آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت اسلام آباد
1892 542 منطقه 3 دختر دالاهو آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت کرندغرب
2119 623 منطقه 3 دختر پاوه آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت باینگان
2510 792 منطقه 3 دختر دالاهو آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت گهواره
2994 996 منطقه 3 دختر پاوه آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت نوسود
3147 1069 منطقه 3 دختر اسلام آبادغرب آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت اسلام آباد
3147 1069 منطقه 3 دختر سرپل ذهاب آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت گیلانغرب
3379 1166 منطقه 3 دختر هرسین آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت هرسین
3585 1250 منطقه 3 دختر اسلام آبادغرب آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت اسلام آباد
3775 1326 منطقه 3 دختر هرسین آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت هرسین
4172 1509 منطقه 3 دختر دالاهو آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت گهواره
4846 1817 منطقه 3 دختر كنگاور آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت کنگاور
5041 1897 منطقه 3 دختر كنگاور آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت کنگاور
5857 2267 منطقه 3 دختر صحنه آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت دینور
6570 2619 منطقه 3 دختر گیلانغرب آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت گواور
9549 4117 منطقه 3 دختر سنقر آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت سنقرکلیایی
11419 5135 منطقه 3 دختر سرپل ذهاب آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت سرپل ذهاب
11575 5205 منطقه 3 دختر روانسر آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت روانسر

آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان علامه طباطبایی خرم آباد

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان علامه طباطبایی خرم اباد را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان علامه طباطبایی خرم اباد، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
4193 1486 منطقه 2 پسر خرم آباد آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت خرم آباد ناحیه 1
4994 1774 منطقه 2 پسر خرم آباد آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت خرم آباد ناحیه 1
5473 1921 منطقه 2 پسر خرم آباد آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت خرم اباد ناحیه 2
5479 1923 منطقه 2 پسر دوره آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت خرم اباد ناحیه 2
9098 3104 منطقه 2 پسر خرم آباد آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت خرم آباد ناحیه 1
16099 5267 منطقه 2 پسر خرم آباد آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت خرم اباد ناحیه 2
679 139 منطقه 3 پسر كوهدشت آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت کوهدشت
2923 969 منطقه 3 پسر كوهدشت آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت کوهدشت
3019 1008 منطقه 3 پسر كوهنانی آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت کوهنان
3311 1137 منطقه 3 پسر دورود آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت دورود
3910 1389 منطقه 3 پسر كوهدشت آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت کوهدشت
3983 1416 منطقه 3 پسر گراب آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت طرحان
4361 1590 منطقه 3 پسر پلدختر آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت عشایری لرستان
5065 1909 منطقه 3 پسر كوهدشت آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت پلدختر
5504 2109 منطقه 3 پسر گراب آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت عشایری لرستان
5736 2211 منطقه 3 پسر الشتر آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت الشتر
7689 3164 منطقه 3 پسر دورود آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت پاپی
8068 3365 منطقه 3 پسر نورآباد آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت نورآباد
9412 4037 منطقه 3 پسر دورود آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت دورود
10009 4357 منطقه 3 پسر الیگودرز آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت الیگودرز
10546 4635 منطقه 3 پسر ازنا آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت ازنا
10911 4844 منطقه 3 پسر نورآباد آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت نورآباد
11148 4983 منطقه 3 پسر دورود آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت دورود
15880 7543 منطقه 3 پسر دورود آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت دورود
16253 7730 منطقه 3 پسر دورود آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت دورود
18518 9017 منطقه 3 پسر الیگودرز آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت ززوماهرو
22247 11082 منطقه 3 پسر الیگودرز آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت ازنا
22883 11439 منطقه 3 پسر الیگودرز آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی خرم اباد | فرهنگیان – آزاد-بومی لرستان – محل خدمت بروجرد

آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان فاطمه الزهرا(س)-اصفهان

در جدول زیر آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان فاطمه الزهرا(س)-اصفهان را مشاهده می کنید. این جدول حاوی اطلاعات مربوط به رتبه کشوری آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان فاطمه الزهرا(س)-اصفهان، تراز و رتبه در سهمیه است:

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
3170 962 منطقه 1 دختر اصفهان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحیه 4
4311 1214 منطقه 1 دختر اصفهان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحیه 2
4451 1243 منطقه 1 دختر اصفهان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحیه 5
5153 1381 منطقه 1 دختر اصفهان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحیه 2
5750 1512 منطقه 1 دختر بهارستان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحیه 4
5787 1521 منطقه 1 دختر اصفهان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحیه 3
6388 1641 منطقه 1 دختر درچه پیاز آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت خمینی شهر
6737 1705 منطقه 1 دختر اصفهان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحیه 3
6823 1721 منطقه 1 دختر اصفهان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحیه 4
7013 1756 منطقه 1 دختر اصفهان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحیه 4
7619 1862 منطقه 1 دختر اصفهان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحیه 4
7846 1898 منطقه 1 دختر اصفهان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحیه 1
8252 1971 منطقه 1 دختر اصفهان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحیه 6
8754 2066 منطقه 1 دختر اصفهان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحیه 4
9757 2209 منطقه 1 دختر اصفهان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحیه 4
10231 2286 منطقه 1 دختر اصفهان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحیه 4
11618 2510 منطقه 1 دختر اصفهان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحیه 6
12591 2647 منطقه 1 دختر اصفهان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحیه 5
14032 2855 منطقه 1 دختر اصفهان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحیه 5
15841 3138 منطقه 1 دختر اصفهان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحیه 6
1119 421 منطقه 2 دختر كاشان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت کاشان
1677 619 منطقه 2 دختر كاشان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت کاشان
1728 638 منطقه 2 دختر كاشان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت کاشان
2221 821 منطقه 2 دختر آران و بیدگل آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت آران و بیدگل
2296 845 منطقه 2 دختر آران و بیدگل آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت آران و بیدگل
2336 857 منطقه 2 دختر شهرضا آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت شهرضا
2655 959 منطقه 2 دختر نجف آباد آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت نجف آباد
2687 965 منطقه 2 دختر آران و بیدگل آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت آران و بیدگل
2848 1026 منطقه 2 دختر تیران آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت نجف آباد
3151 1124 منطقه 2 دختر كاشان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت کاشان
3176 1131 منطقه 2 دختر آران و بیدگل آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت کاشان
3535 1255 منطقه 2 دختر گلپایگان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت گلپایگان
3535 1255 منطقه 2 دختر شهرضا آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت شهرضا
3796 1353 منطقه 2 دختر كاشان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت کاشان
3910 1388 منطقه 2 دختر نجف آباد آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت نجف آباد
4152 1471 منطقه 2 دختر خمینی شهر آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت خمینی شهر
4539 1615 منطقه 2 دختر گلپایگان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت گلپایگان
4574 1628 منطقه 2 دختر شاهین شهر آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت شاهین شهر
4899 1739 منطقه 2 دختر گلپایگان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت خوانسار
5123 1811 منطقه 2 دختر بادرودكاشان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت نطنز
5244 1843 منطقه 2 دختر خمینی شهر آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت خمینی شهر
5277 1855 منطقه 2 دختر نائین آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت خورو بیابانک
5457 1916 منطقه 2 دختر زواره اردستان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت کاشان
6233 2181 منطقه 2 دختر شهرضا آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت شهرضا
6600 2292 منطقه 2 دختر شهرضا آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت شهرضا
6752 2346 منطقه 2 دختر شاهین شهر آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت شاهین شهر
7806 2686 منطقه 2 دختر خمینی شهر آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت خمینی شهر
7828 2693 منطقه 2 دختر زرین شهر آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت زرین شهر
8324 2849 منطقه 2 دختر خمینی شهر آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت خمینی شهر
8926 3053 منطقه 2 دختر شهرضا آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت شهرضا
9810 3336 منطقه 2 دختر شاهین شهر آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت شاهین شهر
10192 3462 منطقه 2 دختر خمینی شهر آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت خمینی شهر
10381 3513 منطقه 2 دختر خمینی شهر آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحیه 4
10801 3641 منطقه 2 دختر اصفهان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحیه 4
11238 3755 منطقه 2 دختر شاهین شهر آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحیه 4
11345 3787 منطقه 2 دختر اصفهان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحیه 4
11730 3917 منطقه 2 دختر زرین شهر آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت زرین شهر
12140 4050 منطقه 2 دختر خمینی شهر آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت خمینی شهر
12239 4087 منطقه 2 دختر شاهین شهر آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحیه 5
3156 1073 منطقه 3 دختر داران آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت فریدن
4420 1615 منطقه 3 دختر برخوار آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت برخوار
4955 1858 منطقه 3 دختر باغ بهادران آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت باغبادران
5332 2031 منطقه 3 دختر بوئین میاندشت آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت فریدون شهر
5353 2042 منطقه 3 دختر مكاتبه‌ای آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت بن رود
5434 2074 منطقه 3 دختر فریدونشهر آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت فریدون شهر
5439 2076 منطقه 3 دختر نجف آباد آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت مهردشت
6445 2554 منطقه 3 دختر دهاقان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت دهاقان
6529 2597 منطقه 3 دختر دهاقان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت مبارکه
6538 2602 منطقه 3 دختر فلاورجان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت فلاورجان
8359 3507 منطقه 3 دختر تیران آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت نجف آباد
8600 3633 منطقه 3 دختر تیران آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت نجف آباد
10417 4577 منطقه 3 دختر فلاورجان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت فلاورجان
12218 5540 منطقه 3 دختر فلاورجان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت پیربکران
18539 9029 منطقه 3 دختر فلاورجان آموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت فولادشهر

آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی – دانشگاه فرهنگیان

رتبه های آخرین نفرات قبولی رشته آموزش ابتدایی با تاثیر سهمیه 5درصد ، به همراه درصد دروس عمومی و اختصاصی به شرح زیر است:

آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی- سهمیه ایثارگری 5درصد

رتبه کل در منطقه : 131379

رتبه کل در سهمیه نهایی : 2967

 • دورس عمومی :
 1. زبان و ادبیات فارسی : 18/7.
 2. فرهنگ و معارف اسلامی 46/7
 3. زبان عربی : 9/4
 4. زبان خارجی : –
 • دروس تخصصی :
 1. ریاضیات : –
 2. ادبیات فراسی تخصصی: 12/3
 3. تاریخ و جغرافیا : 17/8
 4. فلسفه و منطق : 6/7
 5. اقتصاد : 44/5
 6. زبان عربی ت : 11/7
 7. علوم اجتماعی : 53/4
 8. روانشناسی : 70

تلفن مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان۱۴۰۲-۱۴۰۳ 3

مشاوره قبولی در رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان

توجه داشته باشید که تنها ملاک انتخاب رشته نمونه کارنامه های قبولی دانشگاه فرهنگیان یا اطلاع از رتبه و تراز قبولی داوطلبان دوره های گذشته نیست. بلکه معیارهای موثر دیگری نیز در قبولی و رتبه لازم برای قبولی رشته آموزش ابتدایی فرهنگیان وجود دارد.

بنابراین پیشنهاد می دهیم حتما علاوه بر استفاده از لیست آخرین رتبه های قبولی داوطلبان گروه تجربی که در این بخش قرار داده شده است، حتما از راهنمایی مشاور متخصص کنکور استفاده نمایید.

داوطلبان کنکور می توانند با توجه به تراز و رتبه های داوطلبان کنکور دوره های قبل، حدود رتبه و تراز لازم برای قبولی در هر رشته و دانشگاه را تخمین بزنند. البته لازم به ذکر است که قبولی نهایی در هر رشته و دانشگاه بستگی به معیارهای متغییر (نظیر ظرفیت پذیرش دانشگاه، تراز قبولی داوطلبان، تاثیر سهمیه در رتبه، بودجه بندی دروس در کنکور، تاثیر معدل در کنکور و …) دارد.

بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما برای مشاوره و تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته آموزش ابتدایی  دانشگاهفرهنگیان، با شماره تلفن مندرج در این صفحه تماس بگیرید. کارشناسان این سامانه مشاور تحصیلی، از طریق سیستم مشاوره تلفنی، تخمین رتبه کنکور برای قبولی در رشته آموزش ابتدایی را برای شما عزیزان در سراسر کشور انجام می دهند.

به شما مرکز مشاوه تحصیلی صدای مشاور را برای مشاوره قبولی در انتخاب رشته کنکور و برنامه ریزی قبولی رشته آموزش ابتدایی فرهنگیان در کنکور نوبت بعدی، پیشنهاد میدهیم.

این سامانه اولین مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی در ایران است که با سالها سابقه فعالیت موفق در رمینه قبولی کنکور، امکان مشاوره تلفنی را برای داوطلبان کنکور فراهم کرده است.


مرکز مشاوره تحصیلی صدای مشاور 

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره 9099071613

آخرین رتبه قبولی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان۱۴۰۲-۱۴۰۳ 31.5/5 - (4 امتیاز)
کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 4 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

لعیا گودرزی یکشنبه , 18 آوریل 2021 - 19:45

سلام من منطقه ۲ هستم و همینطور سهمیه ۵ درصد جانبازی دارم امسال هم کنکور دارم شانس قبولیم در فرهنگیان چطوره؟؟؟

نگین دوشنبه , 12 آوریل 2021 - 18:51

ما که سهمیه نداریم چیکار کنیم😑😑😑😑

سارا جمعه , 11 سپتامبر 2020 - 14:20

سلام وقتتون بخیر.
ببخشید خاستم بدونم برای قبول شدن در رشته ی اموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان منطقه۳ چه رتبه ای لازم است؟؟؟

نصب اپ دانش آموزی