جهت مشاوره در زمینه بخشنامه رتبه بندی معلمان

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کد خبر : 53727

✔️ آخرین بخشنامه رتبه بندی معلمان 1402-1403


آخرین بخشنامه رتبه بندی معلمان 1401-1402

آخرین بخشنامه رتبه بندی معلمان صادر شد. هم اکنون مشمولان جدید رتبه بندی معلمان و فرهنگیان مشخص شده اند. تصمیم شبانه دولت برای معلمان با صدور بخشنامه جدید رتبه بندی معلمان وضعیت مشمولان تازه رتبه بندی را مشخص کرد.

آخرین بخشنامه رتبه بندی معلمان

جدیدترین و آخرین بخشنامه رتبه بندی معلمان ، صادر شد. در بخشنامه مربوط به رتبه‌بندی معلمان که از سوی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده آمده است:

۱. پیرو جدیدترین و آخرین بخشنامه رتبه بندی معلمان و به استناد ماده ۲ تبصره ماده ۴ قانون مشمولین رتبه‌بندی عبارتند از:

 • الف. معلمان موضوع جزء ۱ ماده ۲، اشخاص موضوع تبصره ماده ۴ قانون و عناوین معادل آنها در طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور.
 • ب. افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده‌اند از طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن.
 • افراد مشمول بند ب صرفاً شامل معلمانی است که در ادارات آموزش و پرورش و سازمان‌های وابسته به وزارتخانه مشغول خدمت هستند.
 • مطابق با جدیدترین و آخرین بخشنامه رتبه بندی معلمان، اشخاصی که هم اکنون رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر عهده ندارند از قبیل کارکنان مأمور یا انتقالی به سایر دستگاه‌های اجرایی (اعم از با حفظ پست سازمانی یا بدون آن، با پرداخت حقوق از مبدا یا از مقصد)، کارکنان مأمور به مدارس غیردولتی (به استثنای مدیران و معاونینی که معلم بوده و از آموزش و پرورش حقوق دریافت می‌کنند)، افراد انتقالی به دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی و همچنین دانشجو معلمان متعهد خدمت شاغل به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی مشمول رتبه‌بندی معلمان نیستند.
 • ۲. به استناد تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان در جدیدترین و آخرین بخشنامه رتبه بندی معلمان، آن دسته از نیروهای اداری شاغل در پست‌های کارشناسی و بالاتر که بر اساس ضوابط و شرایط مربوطه در یکی از عناوین موضوع طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان اشتغال یابند، از زمان تغییر سمت (برابر ضوابط قانونی) و شروع به خدمت معلمی مشغول نظام رتبه‌بندی می‌شوند. در صورت بازگشت مجدد به کار در سمت‌های اداری حسب شرایط ذیربط از فوق‌العاده رتبه‌بندی برخوردار نخواهند بود.
 • ۳. به استناد تبصره ۴ اصلاحی ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون، هیئت‌هایی ممیزه جهت احراز شایستگی‌های عمومی با استعلام از مراجع ذیصلاح قانونی یا از دیگر طرق قانونی (از جمله هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، گزینش و حراست) مجاز به ارزیابی خواهند بود.
 • ۴. به استناد بند ۱۱ شیوه نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۴ و ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون در جدیدترین و آخرین بخشنامه رتبه بندی معلمان، آن دسته از مشمولان که پس از ارزیابی نخست حداقل امتیاز لازم برای احراز رتبه آموزشیار معلم را کسب نکنند از تاریخ عدم احراز رتبه و با اعلام هیئت ممیزه ذیربط برای مدت یک سال از فوق‌العاده رتبه آموزشیار معلم برخوردار خواهند شد. این معلمان می‌توانند در فرصت یک ساله با کسب امتیاز لازم و شرکت در ارزیابی مجدد با تایید هیئت ممیزه ذیربط در رتبه استحقاقی قرار گیرند. بدیهی است در صورت عدم کسب امتیاز لازم در فرصت اعطایی یک ساله، فوق‌العاده رتبه آموزشیار معلمی در پایان یک سال قطع خواهد شد.
 • ۵. سابقه خدمت معلمی مندرج در تبصره ۳ ماده ۵ قانون شامل ایام خدمت مشمولان (تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰) موضوع کسب رتبه دانشیار معلم استاد معلم که متضمن عهده‌داری و ایفای عملی رسالت موضوع بند ۱ ماده ۲ قانون (یعنی صرفاً رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در قالب یک از عناوین آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توانبخشی مدارس استثنایی، مدیر و معاون در واحدهای آموزشی و تربیتی) که توسط متصدی امور اداری در فرم ۵۰۲ پرسنلی یا پرونده خوانی محاسبه می‌شود.
 • درج سابقه خدمت معلمی خلاف واقع در هر زمان که محرز شود مطابق ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون، تخلفات اداری محسوب شده و مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ خواهد بود. سوابق مشمولان تبصره ذیل ماده ۴ قانون نظام رتبه‌بندی معلمان چه در کادر آموزشی و چه در سایر رشته‌های شغلی بنا به حکم ماده واحده لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده‌اند از طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان و احتساب سوابق تجربی آنها به طور کامل قابل محاسبه است.
 • در صورتی که فرد مشمول رتبه‌بندی معلمان شود و سپس به سایر دستگاه اجرایی مأمور شود (اعم از اینکه با حفظ پست سازمانی یا بدون آن باشد یا با پرداخت حقوق از مبدا یا مقصد باشد) از شمول رتبه‌بندی معلمان خارج خواهد شد و حکم کارگزینی فرد مأمور شده اصلاح می‌شود.
 • ۷. تاریخ اعمال مزایای رتبه‌بندی در احکام مشمولان طرح مهر آفرین بر اساس نظریه سازمان اداری و استخدامی به استناد «ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» از اول مهر خواهد بود (البته این موضوع با نامه ابلاغ شده از سوی دیوان محاسبات کشور برطرف شد و زمان رتبه‌بندی معلمان مهرآفرین هم خواهد بود).

رتبه‌ بندی نومعلمان در آخرین بخشنامه رتبه بندی معلمان

رتبه بندی نو معلمان مطابق با بند 8 در آخرین بخشنامه رتبه بندی معلمان شرح داده شده است:

۸. نومعلمان استخدامی پس از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ مشمول قانون نظام رتبه‌بندی هستند.

تاریخ اعمال فوق‌العاده رتبه‌بندی در حکم کارگزینی نومعلمان که حداقل امتیازات لازم برای احراز یکی از رتبه‌های پنج‌گانه را کسب کرده باشند، تاریخ شروع به خدمت معلمی آنها است و برای مشمولانی که موفق به کسب حداقل امتیاز رتبه آموزشیار معلم نشوند به استناد ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون از تاریخ عدم احراز رتبه و با اعلام هیئت ممیزه ذیربط برای مدت یکسال به آنها فوق‌العاده رتبه آموزشیار معلمی پرداخته خواهد شد.

عواقب ارائه اطلاعات خلاف واقع

۹. به استناد ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون، چنانچه در ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز برای سنجش شایستگی‌های معلمی و تجربه افراد محرز شود فردی اطلاعات خلاف واقع در اختیار هیئت‌های میز قرار داده است، مراتب جهت رسیدگی به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استان ارجاع می‌شود. تا زمان تعیین تکلیف قطعی موضوع در آن مرجع رسیدگی به پرونده رتبه‌بندی متوقف خواهد شد.

۱۰ درخصوص مدارک و مستندات مشمولان قانون علاوه بر درج اطلاعات دقیق و صحیح باید مربوط به بازه زمانی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ باشد بدیهی است مدارک بارگذاری شده پس از این تاریخ در ارزیابی امتیازات مربوط به رتبه‌بندی معلمان در دوره استقرار، ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت و ضمناً ارائه اطلاعات خلاف واقع تا تعیین تکلیف قطعی موضوع در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری استان‌ها، پرونده رتبه‌بندی متوقف خواهد شد.


نحوه اعتراض به رتبه بندی نو معلمان مطابق با بخشنامه رتبه بندی

چگونگی اعتراض به رتبه‌های تعیین‌شده و ثبت اعتراض به رتبه بندی معلمام مطابق با آخرین بخشنامه رتبه بندی معلمان به شرح زیر است:

 • بازه زمانی مذکور در این بند برای نومعلمان مشمول قانون تا تاریخ شروع به خدمت معلمی آنها محاسبه می‌شود و مدارک و مستندات مربوط بعد از تاریخ مذکور حتی در صورت بارگذاری در سامانه ملاک رسیدگی، عمل و ارزیابی قرار نخواهد گرفت.
 • ۱۱. در صورتی که هر یک از ارزیابی‌شوندگان است به نحوه رسیدگی به ارزیابی و رتبه تعیین‌شده خود اعتراضی داشته باشند می‌توانند حداکثر ظرف ۱۰ روز از ابلاغ رتبه درخواست خود را از طریق سامانه به دبیرخانه هیئت ممیزه سطح بالاتر ارائه کنند.در صورت وارد بودن اعتراض متقاضی، رتبه وی توسط هیئت ممیزه رسیدگی کننده به اعتراض تعیین و تاریخ اجرای حکم وی از تاریخ استحقاق خواهد بود.
 • ۱۲. کارگروه تخصصی نظارت و رسیدگی به اعتراضات با مسئولیت مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی و با عضویت نمایندگان دفتر حقوقی و دفتر هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و نیز کارگروه متناظر آن صرفاً در سطح استان، تحت نظر هیئت ممیزه ذیربط تشکیل می‌شود.

به این مقاله امتیاز دهید
منابع : ناموجود

جهت مشاوره در زمینه بخشنامه رتبه بندی معلمان

با مشاوران متخصص ما از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد از ساعت 8 صبح الی 12 شب تماس بگیرید.

شماره تماس از سراسر کشور: ۱۶۱۳ ۹۰۷ ۹۰۹

کانال تلگرام خبرینو
پیج اینستاگرام خبرینو
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی :
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نصب اپ دانش آموزی